Revisor

En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten.

Revisor

Arbeta som revisor

En revisor kommer i kontakt med alla slags företag – från den lilla kvartersbutiken till det stora internationella företaget med bolag i många länder. Utöver att granska siffror är revisionsarbete i högsta grad ett arbete som innebär samarbete i olika arbetsgrupper. 

I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Man ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse. 

Revisorer kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet. Man måste dock alltid beakta sitt oberoende innan han/hon accepterar uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Att arbeta som revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden. Därför måste man vara flexibel och kunna hantera olika situationer. Revisionsarbetet kan vara koncentrerat till vissa perioder under året, vanligen vinterhalvåret. Det kan innebära att arbetstiden varierar över året.

Utöver att granska siffror innebär revisionsarbetet många möten med människor och samarbete i olika arbetsgrupper.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. En revisor kan exempelvis specialisera sig på systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt.

Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd- eller auktoriserad revisor. De är anställda vid revisionsbyråer eller har egen byrå.

Internrevisorer är anställda i företag, myndigheter och organisationer. En internrevisor granskar hur effektivt verksamheten styrs och om den ekonomiska redovisningen är rättvisande och görs enligt de lagar och regler som gäller.

Skatterevisorer arbetar hos skattemyndigheter med att kontrollera företags räkenskaper och göra andra kontrollutredningar inom företagsbeskattningen. I stat och kommun arbetar ett stort antal revisorer – många vid Riksrevisionen (f.d. Riksrevisionsverket).

Den 1 november 2010 trädde en ny lag i kraft. Den innebär att små svenska aktiebolag får välja om bolaget ska ha en revisor eller inte. Den nya lagen kan komma att påverka arbetsmarknaden och det råder delade meningar om vad det kommer att innebära för yrkeskåren.

Läs mer under Civilekonom/ekonom

Utbildning

Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd - eller auktoriserad revisor. Läs mer på Revisorsnämndens hemsida vilka praktiska och teoretiska utbildningskrav som måste vara uppfyllda.

Att tänka på om du vill bli revisor

Det är ett arbete med mycket kontakter och du bör vara utåtriktad. Du bör förena överblick med sinne för detaljer. Arbetet ställer höga krav på god affärsetik. Du bör inte vara beroende av att ha en fast arbetsplats och fasta tider.

Bra länkar

Civilekonomerna
FAR - branschorganisation
Revisornämnden - om kraven för att bli revisor

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>