Sjöbefäl

Sjöbefäl

Fartygs, maskin och intendenturbefäl har sin arbetsplats på handelsflottans fartyg. Befälhavaren har ansvaret för hela fartyget. Styrmännen svarar för fartygets navigering, allmänt fartygsunderhåll samt lasten. Maskinbefäl, under ledning av den Tekniske chefen, svarar för drift och underhåll av maskinanläggning och övrig teknisk utrustning ombord. Intendenturbefäl svarar för hotell och restaurang ombord.

Var och hur kan man arbeta som sjöbefäl?

En viktig del av sjöbefälets uppgift är arbetsledningen ombord. Psykologiska insikter och förmåga till självständiga ställningstaganden är viktiga egenskaper hos sjöbefäl. Sjöbefälsutbildning är också inkörsport till en rad andra verksamhetsområden. Förutom tjänst ombord på handelsfartyg ger sjöbefälsutbildning, med eller utan kompletteringar, möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområden. Sjöfartsmyndigheter, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor samt process och kraftindustrin är exempel på arbetsplatser där yrkesutbildningen och erfarenhet från yrket är meriterande.

Utbildning - sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet

Utbildningens längd

På sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är utbildningen på 180 poäng (3 år) för dem som har sjötid (matrosbehörighet/motormansbehörighet).

Sökande som saknar sjötid kan studera 180 + 60 poäng (4 år) på sjökaptensprogrammet och 180+90 poäng(4,5 år) på sjöingenjörsprogrammet.

Inriktningar & vidareutbildning

Magisterutbildning sjöfart & logistik 40 p.

Här kan du studera

Chalmers, www.chalmers.se Sjöfartshög­skolan i Kalmar, www.sb.hik.se

Särskild behörighet

Områdesbehörighet 7. Kolla med respektive utbildningsanordnare eftersom variationer kan förekomma. Observera att också särskilda behörighetsvillkor gäller avseende hälsa. Läs mer på utbildningarnas hemsidor.

Utlandsstudier

Möjlighet finns att studera utomlands.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Sjöbefälsyrket är ett internationellt yrke och utbildningarna godkänns i internationellt, men måste godkännas av varje lands sjöfartsmyndighet.

Lön för sjöbefäl

Lönerna regleras genom kollektivavtal och varierar i förhållande till befattning och fartygets typ och storlek. Genomsnittslönen i lägsta befattning är runt 25 000 kr/ månad. Nettoutfallet blir dock högre än för motsvarande löner i land, genom det särskilda sjömansavdraget. Dessutom tillkommer diverse tillägg, bland annat beroende på förlängda arbetstider. Utöver lönen har de anställda fri kost och logi. Tjänstgöringstiden ombord kompenseras med lika lång ledighet i land enligt ett särskilt avlösningssystem.

Arbetsmarknaden för sjöbefäl

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra länkar

Sjöbefälsföreningen
Sjöingenjörsprogrammet
Utbildningssidan – Sjöbefäl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>