Sjukgymnast

En sjukgymnast är utbildad att arbeta med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse och hälsa och kan genom sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada samt hjälpa människor återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga.

Sjukgymnast

Var och hur kan arbeta som sjukgymnast?

Sjukgymnasten arbetar med att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och rehabilitering samt med habilitering hos personer med bestående funktionsnedsättning. Hälsoproblem som sjukgymnasten arbetar med kan till exempel bero på smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem, stress, rädsla och ångest.

Sjukgymnastens arbete inkluderar alla åldrar, från små spädbarn till äldre människor. Flertalet av ca 12 000 yrkesverksamma medlemmar i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund arbetar inom hälso och sjukvård i kommun och landsting, t ex. på sjukhus, vårdcentral, äldrevård eller inom skolhälsovård. Ca 1 000 av kåren arbetar inom privata företag t ex med företagshäl­sovård, på privata mottagningar eller inom idrottsrörelsen. Ca 1 500 är privatpraktiker.

Sjukgymnaster har en grundkompetens som öppnar dörrar till en mängd olika verksamheter. En viss del av sjukgymnastkåren ägnar sig åt undervisning och forskning, särskilt på universitetsorterna.

Sjukgymnaster arbetar självständigt med utredande och behandlande uppgifter, att ge information, råd och stöd, handleda och utbilda, utarbeta vård och rehabiliteringsplaner, att förebygga ohälsa, många i ledande befattningar.

Andra intressanta arbetsområden för en sjukgymnast är till exempel inom produktutveckling, som försäljare av medicinsk-tekniska produkter eller som sjukgymnast inom veterinärmedicin. Inom apoteket kan sjukgymnasten bistå med hälsoupplysning och rådgivning för egenvård.

Sjukgymnasten kan även vara lämplig som biståndsbedömare, skadereglerare för personskador eller handläggare vid försäkringskassan. Med sina pedagogiska och beteendevetenskapliga såväl som medicinska bakgrundskunskaper kan sjukgymnasten vara en resurs inom utbildningssektorn och inom idrottsrörelsen som tränare.

Utbildning - Sjukgymnastprogrammet

Sjukgymnastprogrammet ger en grundutbildningen på universitet där teoretiska studier varvas med klinisk utbildning. Kunskapsområdet bygger på kunskaper från flera discipliner så som anatomi, fysiologi, psykologi, medicin, beteendevetenskap och rörelsevetenskap. I studierna ingår förutom sjukgymnastikens teori och metodik, träning i att undersöka och behandla funktionsnedsättningar av skilda slag, förebyggande verksamhet, samt träning i att leda grupper. Studenten ska också utveckla sin självkännedom och sin förmåga till inlevelse, sitt etiska förhållningssätt och sina goda relationer med patienter och deras närmaste. Det finns inga alternativa utbildningsvägar utöver de åtta universitetsutbildningarna. Sjukgymnastyrket är ett så kallat legitimationsyrke och titeln sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

För att bli sjukgymnast krävs studier vid universitet i tre år. Godkänd utbildning omfattar 180 högskolepoäng och ger kandidatexamen och sjukgymnastexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. För ytterligare information hänvisas till studera.nu och www.hsv.se

Inriktningar & vidareutbildning

Den sista terminen på grundutbildningen finns möjlighet att få en viss fördjupning inom olika områden med hjälp av valbara kurser. För övrigt gäller den examensstruk­tur för avancerad nivå och forskarnivå som är beskriven i början av boken under rubriken Högskolestudier .

Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan sjukgymnasten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens i sjukgymnastik krävs totalt fem års vidareutbildning inklusive magister/master samt klinisk handledning under tre år. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik inom 16 olika områden t ex för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andnings­organen, cirkulationssystemet och inom ergonomi.

För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med ma(gi)ster, licentiat eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap.

Här kan du studera

Sjukgymnastprogrammet finns på åtta ställen i landet: Göteborg, Linköping, Lund, Luleå, Uppsala, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå och Västerås.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Idrott och hälsa A, Ma B, Nk B, Sh A (områdesbehörighet 17). Nk B kan ersättas med Bi A, Fy A och Ke A eller Omvårdnadsprogrammet.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till utbyte med andra länder när Du studerar på grundnivå vid samtliga sjukgymnastutbildningar i Sverige. Kontakta det lärosäte Du vill läsa vid för mer information. Möjlighet till masterutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatexamen. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Sjukgymnastyrket är ett internationellt yrke och utbildning ges i många länder. För mer information hänvisas till studera.nu/ studera utomlands. Du kan även kontakta World Confederation for Physical Therapy, WCPT, (www.wcpt.org). Organisationen ger adresser till medlemsländernas organisationer och varje land kan upplysa om det egna landets sjukgymnastutbildningar.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, som sjukgymnast kan du också arbeta utomlands. Inom Norden och EU erkänns den svenska utbildningen. På webbplatsen European Region of World Confederation for Physical Therapy (www.physioeurope. org) kan du läsa mer om migration till länder i Europa.

De flesta länder har en motsvarande myndighet till vår Socialstyrelse som godkänner legitimationen för det landet. Vill du veta mer om migration till länder utanför Europa kan du få mer information via www.wcpt.org

Sjukgymnastyrket omfattas av bestämmelser om legitimation (registrerat yrke). För en utländsk utbildning som sjukgymnast gör Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) en kompetensprövning, beslutar om legitimationsvillkor och utfärdar legitimation. Utbildning i länderna inom EU och de nordiska länderna erkänns enligt överenskommelse. De flesta av västvärldens utbildningar godkänns i Sverige, men särskilda prov kan krävas. Ett krav är att utbildningen är jämförbar med den svenska sjukgymnastutbildningen, det vill säga håller godtagbar standard. Den svenska utbildningen ska godkännas inom EU. Se bokens allmänna information för utlandsstudier.

Lön för sjukgymnast

Ingångslön (median) för en nyexaminerad sjukgymnast beror på arbetsområde och är cirka 21 300 kr/mån.

Medianlönen vid 35 års ålder ca 25 000 kr/ mån.

Medianlönen vid 45 års ålder ca 26 500 kr/ mån.

Arbetsmarknaden för sjukgymnaster

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att känna till om du vill bli sjukgymnast

Sjukgymnasten arbetar alltid utifrån sin kunskap om kroppen och rörelseförmågan. Man arbetar nära människor och har i behandlingsarbetet mycket kroppskontakt. Det är därför en fördel att vara van att använda och att lyssna till den egna kroppen eftersom den är ett redskap i arbetet. Arbetet kan ofta innebära obekväma arbetsställningar och ibland tunga lyft. Du behöver inte vara idrottare men du bör tycka om att vara fysiskt aktiv. Du bör tycka om att undervisa eftersom yrkesutövningen ofta innebär undervisning av patienter och personal. Sjukgymnastyrket innebär självständighet och eget behandlingsansvar och många kontakter med patienter, anhöriga och med andra vårdgivare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>