Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker arbetar huvudsakligen inom sjukvården med strålbehandling av cancer, bilddiagnostik och strålskydd. De deltar också vid utvecklingen av ny medicinsk teknik. Sjukhusfysiker är dessutom en samhällelig resurs när det gäller strålskydd och andra strålningsrelaterade frågor

Var och hur kan man arbeta?

Som sjukhusfysiker har du en gedigen kunskap om strålning, strålningstillämpningar och strålskydd. De flesta sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården tillsammans med läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal i det dagliga kliniska arbetet. Du deltar även i forskning och utveckling av nya metoder för bildgivande diagnostik och behandling och ger råd i fysik- och teknikrelaterade frågor. Sjukhusfysikerns kunskaper efterfrågas även av medicintekniska företag, myndigheter och kärnkraftsindustrin.

Sjukhusfysiker har ofta denna befattning inom vården men kan även arbeta som verksamhetschef, cheffysiker, utredare mm. Naturvetarna bedömer att det finns ca 400 yrkesverksamma sjukhusfysiker i Sverige.

Utbildning

Denna särskilda yrkesinriktade fysikerutbildning leder fram till sjukhusfysikerexamen. För att kunna verka som sjukhusfysiker måste du vara legitimerad av Socialstyrelsen.

Utbildningens längd

Efter fem år eller 300 högskolepoäng får du en sjukhusfysikerexamen på masternivå. I Umeå kan du även kombinera din sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Som sjukhusfysiker kan du specialisera dig inom ett flertal områden. Strålbehandling, medicinsk bilddiagnostik såsom röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi samt strålskydd är de vanligaste. En stor andel av Sveriges sjukhusfysiker har genomgått forskarutbildning och det finns ett väl utvecklat system för fortbildning som stöttar utvecklingen av din kliniska karriär.

Här kan du studera

Universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå är de lärosäten som har examensrätt för sjukhusfysiker. Se mer på www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Biologi A, fysik B, kemi B, matematik E (områdesbehörighet 10). I Umeå Fysik B, kemi A och matematik E (områdesbehörighet 9).

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

 

Kontakta utbildningen vid respektive lärosäte för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Yrket finns i de flesta länder och den svenska examen gäller inom EU efter sedvanlig prövning i respektive medlemsland. Den svenska utbildningen håller hög internationell standard och svenska sjukhusfysiker är attraktiva utomlands. Danmark, Norge och även Tyskland och Storbritannien är några exempel på länder som sjukhusfysiker har sökt sig till de senaste åren.

Lön efter skatt

Medianlön för sjukhusfysiker är 38 100 kr/mån och de allra flesta har löner som ligger från 29 600 till 52 000 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att veta

Sjukhusfysikerförbundet, www.sjukhusfysiker.se, inom Naturvetarna är sjukhusfysikernas professionsförening.

Leave a Reply