Sjuksköterska

 

Sjuksköterskan observerar, bedömer och gör omvårdnadsdiagnoser samt ger omvårdnadsordinationer. Dessutom ingår planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vården. Sjuksköterskor administrerar läkemedel, utför behandlingar och informerar patienter och anhöriga. Dessutom ingår utbildning av studenter och andra i vårdteamet.

Var och hur kan man arbeta?

Sjuksköterskor arbetar med omvårdnad inom en mängd specialområden, från skolhälsovård, psykiatri, operation, intensivvård, kirurgi, medicin till barn och äldrevård. Omvårdnad innefattar kunskap om hur människan bäst kan bevara hälsa och hur hon undviker ohälsa.

Sjuksköterskan arbetar i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, lyssnar, skapar kontakt och samtalar på ett sätt så att patienten och närstående känner sig trygga. Även om vården utvecklas och tar i anspråk allt mer avancerad utrustning, komplicerade mediciner och behandlingar, så kommer mötet i vården att fortsätta vara det centrala i sjuksköterskans yrkesutövning.

IT kommer att göra vården mer gränslös och mindre låst till särskilda byggnader och i framtiden kommer sjuksköterskeyrket att utövas i andra miljöer än dagens, som t.ex. i hemmiljö med aktivare patienter. Sjuksköterskor arbetar idag inom kommuner, landsting, staten och privat verksamhet.

Utbildning

Utbildningen tar tre år, omfattar 180 hög­skolepoäng och leder till både en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Mer information finns på www.studera.nu

Efter sjuksköterskeexamen finns möjlighet till vidareutbildning inom olika specialistområden och möjlighet att fortsätta studierna inom omvårdnad. Exempel på specialist och vidare utbildningar för sjuksköterskor är inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, intensivvård, vård av äldre och barnmorska, barnmorska, mm

Sjuksköterskeutbildningen ges vid ett stort antal högskolor och universitet i Sverige. Se studera.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>