Skogsmästare

Du som vill studera skogliga frågor med en mer praktiskt inriktning kan studera till skogsmästare. Skogsmästare är ekonomiskt kunniga problemlösare som balanserar produktion med hänsyn till naturen.

 Var och hur kan man studera?

Skogsmästare jobbar med planering, utredning, rådgivning, utbildning och råvaruanskaffning inom bland annat storskogsbruk, skogsägarföreningar, sågverk samt på myndigheter såsom skogsstyrelsen. Många har ledande befattning som till exempel distriktschef. Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både för svenska skogsföretag och för de som vill arbeta i uland. Skogsmästare hittar också sin arbetsmarknad utanför den traditionella skogsbranschen, till exempel på transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare.

Vanliga titlar för skogsmästare är skogskonsulent, virkesinköpare, distriktschef, produktionsledare och skogsekonom. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 1 000 yrkesverksamma skogsmästare.

Utbildning

Studierna har en praktisk inriktning och erbjuder mycket träning i att använda de verktyg som behövs i yrkeslivet. Utbildningen ger en skoglig grundkompetens kompletterad med bland annat ekonomi, it, planering och ledarskap. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden utomhus och göra flera studieresor i Sverige. En förutsättning för att kunna genomföra utbildningen är att du kan röra dig i skog och mark.

De två första åren läser du också obligatoriska kurser som ger kunskap om hur vi uthållig kan sköta och nyttja skogen för produktion, med hänsyn till rekreation och bevarande. Tredje året har du möjlighet att själv välja påbyggnadskurser på SLU eller andra universitet i Sverige eller utomlands.

Utbildningens längd

Skogsmästarprogrammet är en treårig yrkesutbildning, 180 högskolepoäng. Utbildningen leder fram till skogsmästarexamen eller en kandidatexamen i skogshushållning.

Inriktningar & vidareutbildning

För information om skogliga utbildningar på magister- och masternivå, se www.studera.nu.

Här kan du studera

De två första åren läser du på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i Skinnskatteberg. Tredje året läser du programkurser på valfri studieort inom SLU. För mer information se www.slu.se

Du kan också läsa till skogstekniker på Gammelkroppa (2 år, 120 högskolepoäng) och på SLU, se www.gammelkroppa.pp.se. Skoglig utbildning finns också på Linnéuniversitetet.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. Matematik B, naturkunskap B, samhällskunskap A (0mrådesbehörighet 15). Dessutom finns krav på skoglig yrkeserfarenhet och grundutbildning. För mer info se www.slu.se och www.gammelkroppa.pp.se.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare och kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, se avsnittet om Utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Medianlön är 33 700 kr/mån och de flesta skogsmästare har en lön från 26 400 till 47 400 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Leave a Reply