Socialpedagog

Som socialpedagog arbetar man inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster.

Socialpedagog

Arbeta som socialpedagog

Som behandlingsassistent, behandlingspedagog eller socialpedagog arbetar man med människor som har psykosociala problem av olika slag. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor.

I yrket arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Man kan även arbeta med personer som har missbruksproblem. 

Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men även av stat, kommun och landsting. En stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna. 

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med sina klienter. Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker man hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation. 

Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur ett beroende av droger, eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Som behandlingsassistent eller socialpedagog är det viktigt att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Inom kriminalvården finns behandlingsassistenter och socialpedagoger som leder behandlingsarbetet och ger de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. De hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga, är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Tjänstgöring på obekväm arbetstid enligt schema förekommer ofta.

Utbildning

Socialpedagog är en universitetsutbildning i Sverige som leder fram till en fil kand-examen. Socialpedagoger kan arbeta som exempelvis socialsekreterarekuratorer, kanslister, inom skola och omsorg. Socialpedagogprogrammet på högskolenivå leder inte till yrkesexamina utan är en så kallad generell utbildning. Utbildning till socialpedagog på högskolenivå finns på ett par orter i landet. Utbildning till socionom sker på Socionomprogrammet inom högskolan, Utbildningen omfattar 3,5 år, den ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning varierar.

Läs mer om det här yrket under Socionom

Att tänka på om du vill bli socialpedegog

  • Intresse för andra människor är en förutsättning för att arbeta som behandlingsassistent.
  • Arbetet kan vara psykiskt påfrestande.
  • Man måste känna dig själv väl och vara psykiskt stabil.
  • Man har tystnadsplikt.
  • Att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra är viktigt.
  • Arbetslivserfarenhet från olika områden i samhället är värdefullt i det här yrket.

Lön

Medellönen för en socialpedagog är 23.720 kr

Bra länkar

Lönestatistik - Socialpedagog

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>