Språkyrken (tolk, översättare mfl)

Språkyrkena berör flera olika områden och arbetsuppgifter. Man kan t ex arbeta som översättare, tolk eller med professionell språkgranskning åt organisationer och företag. Det bedrivs även en del språkvetenskapligforskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

Var och hur kan man arbeta?

Det finns flera byråer i Sveriges som arbetar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Många översättare och tolkar arbetar som frilansare på uppdrag av både organisationer och företag. Uppdrag förmedlas bland annat via Exportrådet Språktjänst och via personliga och professionella kontaktnät.

Tolk

Att arbeta som tolk innebär att man hjälper människor att förstå varandra när de träffas. Tolkar används i olika situationer och av olika uppdragsgivare. Det finns konferenstolkar som arbetar med konferenser på uppdrag av bl.a. EU, multinationella företag, myndigheter och organisationer som anordnar internationella möten. Kontakttolkar arbetar framförallt med att hjälpa människor att förstå situationer som kan uppstå, på sjukhus, polisstationer, försäkringsbolag osv.

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolkar behövs i en rad olika situationer där döva möter hörande. Det kan till exempel vara i mötet mellan döva och myndigheter, men även i dövas vardagliga kontakter. Arbetssituationen för teckenspråkstolkarna är mycket skiftande – från läkarbesök och bröllop till myndighetsmöten och konferenser. Det finns ca 500 teckenspråkstolkar i Sverige.

Översättare

Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Juridisk översättare

Att arbeta som översättare av juridiska dokument är ett yrke som kräver stor kompetens inom juridik. Vanligtvis utförs detta av översättare med juridisk bakgrund och kan innebära översättning av svenska och engelska avtal, lagar, förordningar eller föreskrifter. En av de största översättningsbyråerna på marknaden riktade mot juriststudenter är Legalate som kan besökas på www.legalate.com.

Retorikkonsult

Arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner för att utveckla deras skriftliga och muntliga kommunikation. Retorikkonsulten utgår ifrån mottagarens perspektiv hjälper kunden att anpassa formen på sitt budskap därefter.

Språkvetare/språkforskare

Språkvetare med en doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning inom det språkvetenskapliga området. Forskare analyserar och kritiskt granskar språkområdet.

Utbildning

Flera språkyrken kräver en kandidat eller magister/masterutbildning med språk som huvudämne. Grunden för en översättarutbildning och en tolkutbildning är att man har goda förkunskaper i språk, både inom det svenska språket och inom det språk man tänkt specialisera sig inom. Det krävs oftast att man har tidigare språkstudier på universitetet eller motsvarande med sig när man söker till utbildningar. Översättarutbildningar finns på ett antal platser i Sverige. Tolkutbildningar finns på flera olika skolor, folkhögskolor och högskolor runt om i Sverige. TÖI har det övergripande ansvaret för kontakttolkutbildningen. Utbildning till teckenspråkstolk ges vid ett antal folkhögskolor. Utbildningen omfattar upp till 4 år, beroende på dina förkunskaper i teckenspråk.

Universitetens översättarutbildningar berättigar inte till auktorisation som översättare. För att bli auktoriserad translator eller auktoriserad tolk krävs att man uppfyller vissa krav och klarar de prov Kammarkollegiet håller. Proven hålls vår och höst men inte alltid för alla språk. Se www.kammarkollegiet.se för mer information.

Utbildningens längd

För att arbeta som tolk och översättare bör du räkna med 2 – 4 års studier.

Inriktningar & vidareutbildning

Som översättare kan du specialisera dig på översättningar inom specifika ämnesområden och då behöver man behärska fackterminologin.

Här kan du studera

Se www.studera.nu eller på www.folkhogskola.nu www.blitolk.nu

Särskild behörighet

Översättar och tolkutbildning kräver ofta tidigare högskolestudier i det språk du är intresserad av eller i annat relevant ämne. Se vad som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.

 Lön före skatt

Som tolk och översättare kan lönen variera mycket beroende på utbud och efterfrågan men också ämnesområdet som översättningen avser.

Att arbeta som tolk och översättare inom EU:s institutioner ger ofta en väsentligt högre lön än jämförbara löner i Sverige.

Bra att känna till

Det flesta facköversättare och auktoriserade översättare är egna företagare, ensamma eller tillsammans med några andra. En del är anställda i större översättningsbyråer. Några är anställda som översättare i företag eller organisationer.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Jobben finns, men det är ibland svårt för nyexaminerade att få in en fot på arbetsmarknaden. Utsikterna på arbetsmarknaden för utbildade inom språkyrken varierar även mycket beroende på val av ämnesområde och språk. Behovet av kvalificerade översättare och tolkar inom vissa språk är stort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>