Statistiker

 Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar.

Statistiker

Jobba som statistiker

Vanliga arbetsuppgifter för en statistiker är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet.

Andra roller som statistiker har är demografer vilka arbetar med befolkningsprognoser samt aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar.

Man kan även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi.

Utbilda sig till Statistiker

Det finns ett flertal utbildningar vid universitet och högskolor i landet med olika inriktningar inom statistik. Man kan läsa ett kandidat- eller masterprogram inom ämnet statistik som är mer generellt inriktat på ämnet alternativt ha en mer specifik inriktning som data eller matematisk analys.

Läs mer om utbildningarna, antagningskrav och inriktning vid respektive universitet eller högskola och på www.studera.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>