Studie- och yrkesvägledare

 

Utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger professionell kunskap för arbete med studie- och yrkesvägledning. Efter avslutad utbildning finns flera möjliga verksamhetsområden. Den främsta arbetsmarknaden för studie- och yrkesvägledare finns inom utbildningsväsendet, till exempel grundskola, gymnasieskola, komvux, folkhögskola, högskola/universitet.

Var och hur kan man arbeta?

Arbetet innebär många personkontakter med elever, föräldrar, lärare, skolledning och företrädare för arbetslivet. En viktig uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. I studie- och yrkesvägledares arbete ingår även information och undervisning om bland annat utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad samt administrativa uppgifter i samband med praktik av olika slag. Andra uppgifter är att stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet.

Studie- och yrkesvägledare deltar även i det skolutvecklings- och utvärderingsarbete som blir konsekvensen av en målstyrd skola. En viktig uppgift för studie- och yrkesvägledaren, framför allt på komvux, är att tillsammans med eleverna göra individuella studieplaner.

Studie- och yrkesvägledaren kan också arbeta som skolledare, som studievägledare inom högskolan, i projektform inom vuxenutbildningen eller inom arbetsmarknadsområdet med till exempel arbetsförmedling. De kan även arbeta med utbildnings-, personal- och rekryteringsfrågor inom offentlig och privat verksamhet. En ny möjlighet kan vara arbete inom konsultfirmor eller privata väglednings- och informationsföretag.

Utbildning

För närvarande gäller följande: Utbildning till studie- och yrkesvägledare anordnas vid universitetet i Umeå, Malmö högskola och Stockholms universitet. Utbildningen omfattar 180 hp och innehåller samhälls- och beteendevetenskapliga ämnesstudier varvade med praktik. Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen i studie- och yrkesvägledning. Beroende av studier kan man även erhålla fil kand-examen eller forskarbehörighet.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

I många länder finns motsvarande utbildningar, men det varierar mellan länder och universitet.

Många universitet och högskolor i Sverige har också utbyte med utländska universitet, vilket innebär att man kan läsa en eller flera terminer utomlands. Högskoleverket i Sverige kan översätta examensbeviset till svenska förhållanden.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Utbildningen är inte direkt överförbar till ett annat land.

Varje land avgör om eller i vilken utsträckning komplettering krävs. Givetvis är språkkunskaper också viktiga i sammanhanget, samt möjligheten att få examensbeviset översatt till exempelvis engelska. För mer information, www.hsv.se (Högskoleverket)

Lön före skatt

Medianlön vid 35 år 25 700 kr per månad

Medianlön vid 45 år 27 500 kr per månad

Arbetsmarknaden 2012

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb)

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>