Tandhygienist

Tandhygienist

Tandhygienister arbetar både förebyggande och med sjukdomsbehandlande åtgärder i munhålan på barn och vuxna patienter. Yrket är ett självständigt arbete med patientbehandling.

Var och hur kan man arbeta som tandhygienist?

Tandhygienister har en hälsoinriktad yrkesprofil där information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost ges både individuellt och till grupper, tandhygienister arbetar också med sjukdomsbehandlande åtgärder inom karies och parodontit sjukdomarna.

I patientbehandling ingår bland annat undersökning, saliv- och bakterietester, kostutredning, röntgen, avlägsnande av tandsten och andra beläggningar samt fyllnadsöverskott, puts och polering samt fluorbehandling. Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde.

Journal förs över iakttagelser och åtgärder.

Tandhygienister kan vara anställda på folktandvårdsklinik eller specialistklinik – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar. Tandhygienister kan även arbeta som egna företagare med egen mottagning/klinik.

De första tandhygienisterna utbildades 1968 och idag finns det drygt 3 500 yrkesverksamma tandhygienister i Sverige. Tandhygienister kan även arbeta som produktspecialist/säljare för dentalbolag, som chef/arbetsledare på tandvårdskliniker, dentalbolag och läkemedelsföretag.

Utbildning – Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet ger 180 högskolepoäng.

Programmets huvudämne är oral hälsa, ett ämne med betoning på förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete.

Inriktningar & vidareutbildning

Studenten ges möjlighet att utveckla teoretisk och klinisk kompetens i förebyggande munhälsovård.

I utbildningen ingår grundläggande biologiska, medicinska ämnen, samhälls- och beteendevetenskap samt oral hälsa som är utbildningens huvudämne.

Dessa kunskapsområden omsätts i den kliniska tillämpningen, det vill säga patientbehandling. Studieformen är normal/heltid. Del av studietiden kan förläggas utomlands.

Under det tredje året läggs tonvikten vid en fördjupning av oral hälsa; barn och äldretandvård, uppsökande verksamhet för äldre och/eller funktionshindrade och fördjupade studier i ett vetenskapligt arbetssätt samt tobak, legala och illegala missbruk.

Studier omfattande 180 hp leder till kandidatexamen.

Här kan du studera

Tandhygienistutbildning finns i Göteborg, Jönköping, Karlstad (distans), Kristianstad, Malmö, Stockholm (Karolinska Institutet) och Umeå.

Mer information på www.studera.nu

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Områdesbehörighet 16.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Arbetsmarknaden är inte begränsad endast till Sverige. Den svenska tandhygienistutbildningen är godkänd inom EU/EES-området och omfattas av de generella kraven för vårdyrken där.

Lön för tandhygienist

Ingångslön (median) för en nyexaminerade tandhygienist: 22 500 kr/månad.

Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 27 000 kr/månad.

Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 31 000 kr/månad.

Arbetsmarknaden för tandhygienister

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Bra att känna till om du vill bli tandhygienist

Tandhygienister ansvarar för ett brett arbetsfält och arbetar självständigt. Du bör tycka om att arbeta med människor både barn, ungdomar, vuxna och äldre individer i privat och offentlig verksamhet.  Arbetet är omväxlande med praktisk/klinisk patientbehandling samt informations- och utbildningsverksamhet inom hälso- och sjukvården.  Tandhygienister samarbetar ofta med andra personalgrupper.

Bra länkar

KI -Vad gör en tandhygienist
Sveriges tandhygienistforening
Lonestatistik

Leave a Reply