Tandläkare

Som tandläkare kombinerar du dina teoretiska kunskaper och ditt praktiska handlag i ett vårdyrke med inbyggd roll som teamledare.

Tandläkare

Var och hur kan man arbeta som tandläkare?

Tandläkaren utreder, förebygger och behandlar sjukdomar och skador i munhålan och det övriga käksystemet. Som tandläkare undersöker du patienterna, ställer diagnos, bestämmer vilken behandling som måste utföras och ansvarar för att behandlingen blir genomförd. Denna kan bestå av allt från förebyggande åtgärder till omfattande och avancerade operativa ingrepp.

Som tandläkare leder du arbetet i tandvårdsteamet och har ett nära samarbete med den övriga personalen i tandvårdsgruppen. Det är viktigt att du har en känsla för teamet och är bra på att samarbeta. Som tandläkare kan du välja att arbeta som anställd eller som egenföretagare. Den vanligaste anställningen är inom landstingen men du kan också anställas inom större privata bolag eller på mindre kliniker drivna av enskilda tandläkare. Som egenföretagare driver du din egen praktik.

Du kan också arbeta som lärare, forskare eller vidareutbilda dig till specialist.

I dag finns det ca 7 500 tandläkare sysselsatta i den svenska tandvården, ungefär 840 av dessa har vidareutbildat sig till specialist.

Utbildning – Tandläkarprogrammet

Program: Tandläkarprogrammet finns på fyra orter. Som tandläkarstudent får du redan tidigt kontakt med praktisk tandvård genom övningar på skolans tandläkarklinik och besök på tandläkarpraktiker.

Så småningom träffar du dina första egna patienter. I början gäller patientarbetet undersökning, inklusive röntgenbildtagning, diagnostik och instruktion i munhygien. Successivt blir behandlingen mer avancerad.

Den teoretiska grunden i utbildningen innebär kunskap om biologiska ämnen som kemi, cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi samt anatomi och funktionen av kroppens organ. Den allmänmedicinska grunden innebär kunskap om patologi (sjukdomslära), medicin och farmakologi (läran om mediciner och deras verkningssätt). Som stöd för patientomhändertagandet ingår även utbildning i bl.a. etik, kommunikation och teamarbete.

Studieplan och studiesätt skiljer sig mellan studieorterna och du rekommenderas därför att ta direktkontakt med de olika fakulteterna/institutionerna.

Utbildningens längd är 300 hp (motsvarar 5 års heltidsstudier).

Inriktningar och vidareutbildning

Efter legitimation och två års kliniskt arbete har du möjlighet att utbilda dig till specialist. Det finns åtta specialiteter inom tandvården; ortodonti – tandreglering, pedodonti – barntandvård, oral protetik – proteser med mera, käkkirurgi, endodonti – rotbehandling, parodontologi – tandlossningssjukdomar, bettfysiologi – besvär från käkleder och/eller tuggmuskulatur och odontologisk radiologi. För att man som tandläkare ska kunna följa med i den snabba utveckling som sker inom tandvården är kontinuerlig fortbildning viktig. Sveriges Tandläkarförbund har ett brett urval kurser som förbundet årligen erbjuder tandläkare och övriga tandvårdsteamet.

Här kan du studera?

Tandläkare utbildas på fyra orter; vid Göteborgs universitet, Karolinska Institutet i Stockholm, Malmö högskola och Umeå universitet. Kontakta högskolan/universitetet direkt för att få aktuell information om antagning. Du kan också läsa mer på Högskoleverkets webbplats www.studera.nu.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Områdesbehörighet 13.

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Se kontaktuppgifter längst bak i boken.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Den svenska tandläkarutbildningen är godkänd inom EU/EES vilket gör att arbetsmarknaden inte bara finns i Sverige.

Lön för tandläkare

För den nylegitimerade allmäntandläkaren med anställning inom folktandvården varierar lönen mellan 29 000 och 35 000 kr/ mån. Medianlönen vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen) ligger på ca 38 000 kr/mån. Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 45 000 och 62 000 kr/mån. Lönen för tandläkare vid 45 år (ca 20 år efter examen) ligger mellan 40 000-67 000 kr/mån beroende på val av karriär (lägre för distriktstandläkare, högre för specialist eller klinikchef).

Arbetet som privattandläkare innebär att tandläkaren är egen företagare med de särskilda krav och förutsättningar som detta medför. Inkomsterna för privattandläkarna är därför mycket varierande.

Arbetsmarknaden för tandläkare

För nyexaminerade: Idag råder balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb). Som nyexaminerad är det i nuläget lättare att få arbete utanför de större städerna och utbildningsorterna.

För erfarna: Idag råder liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

Bra att känna till om du vill bli tandläkare

Den vård som tandläkaren utför är avancerad ur både teknisk och allmänmedicinsk synvinkel. Tandläkaryrket ställer stora krav på personligt engagemang, intresse för människor och det krävs att man har en utpräglad känsla för service och kvalitet. Som tandläkare leder och samarbetar man med hela tandvårdsteamet.

Bra länkar

Tandläkare utan gränser
Lönestatistik
AllaStudier
SACO

Leave a Reply