Trädgårdsingenjör

 

Har du gröna fingrar? Är du intresserad av marknadsföring? Gillar du att planera trädgårdar? En trädgårdsingenjör har bred kunskap om odling, produktutveckling, kvalitet och växtanvändning.

Var och hur kan man arbeta?

Trädgårdsingenjörer är ofta odlingsansvariga på trädgårdsföretag som producerar prydnadsväxter, grönsaker eller frukter. Inköp, rådgivning samt marknadsföring och försäljning är andra vanliga arbetsuppgifter. Rådgivningen kan handla om allt ifrån att hitta en lämplig växt för en viss växtplats till att utforma marknadsföringsstrategier. Att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment är en viktig uppgift för många trädgårdsingenjörer. Andra arbetar med kvalitetsfrågor och är experter på hela hanteringen från skörd till kund. Trädgårdsingenjörer inriktade mot design kan formge och utveckla offentliga och privata trädgårdar eller planteringar både utomhus och inomhus

Arbetsgivare kan exempelvis vara större eller mindre trädgårdsföretag såsom gardencentra eller plantskolor, dagligvarubutiker som Konsum och ICA, grossister för frukt och grönt, producentorganisationer, naturbruksskolor, kommuner, kyrkan samt fastighetsföretag. Vanliga titlar för trädgårdsingenjörer är utöver trädgårdsingenjör, trädgårdsmästare, lärare, arbetsledare och distriktschef. Många trådgårdsingenjörer är chefer och företagare. Naturvetarna räknar med att det finns ca 300 yrkesverksamma personer som är trädgårdsingenjörer eller har liknande kompetens.

Utbildning

Utbildningen är tydligt inriktat mot trädgårdsbranschen, som omfattar odling av prydnadsväxter, grönsaker och frukt både på friland och i växthus. Bred kunskap om växter som passar i olika miljöer kännetecknar trädgårdsingenjörsprogrammet. Företagande, samt teknologiska och biologiska grunder för odling och växtskydd är viktiga inslag. Du lär dig hur olika trädgårdsväxter reagerar på odlingsförhållanden som jord, klimat, vatten och miljöförändringar. Utbildningen ger kunskap om hur trädgårdsföretag fungerar, samt om produkter som odlas idag eller kan komma att odlas i framtiden. Utöver denna utbildning som erbjuds av SLU finns flera andra högskoleutbildningar inom området trädgård. Se www.studera.nu för information.

Utbildningens längd

Utbildningen leder efter tre år, 180 högskolepoäng, till en kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap, landskapsplanering eller företagsekonomi beroende på vilka kurser du läst. Förutom kandidatexamen kan man även ta ut en yrkesexamen som trädgårdsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Trädgårdsingenjör – odling ger insikt i olika odlingsmetoder, skötselåtgärder och hur man förebygger växtskyddsproblem som sjukdomar och skadegörare. Inriktningen ger också kunskaper om produktkvalitet, samt produktutveckling och hantering efter skörd.

Trädgårdsingenjör – design handlar om att formge och gestalta trädgårdsrum i inom- och utomhusmiljöer. Kunskapen om materialen, både växter och andra material, är en viktig del av utbildningen.

Efter kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Naturkunskap B, matematik B och samhällsvetenskap A (Områdesbehörighet 15).

För programmet trädgårdsingenjör-odling är det möjligt att få tilläggspoäng för relevant yrkeserfarenhet. Till programmet trädgårdsingenjör-design görs även ett antagningsprov.

Läs mer om behörighet i avsnittet ”Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Studier utomlands är möjliga under utbildningens tredje år.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den engelska benämningen av examen heter Degree och Bachelor of Science with major in Biology/Horticultural Science/Business Administration/Landscape Planning.

Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Studier utomlands är möjliga under utbildningens tredje år.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den engelska benämningen av examen heter Degree och Bachelor of Science with major in Biology/Horticultural Science/Business Administration/Landscape Planning.

Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Lön före skatt

Medianlön är 29 300 kr/mån och de flesta trädgårdsingenjörer tjänar från 22 500 till 41 500 kr/mån.

Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).

För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>