Veterinär

Som veterinär arbetar man främst med djursjukvård, förebyggande djurhälsovård och livsmedelshygien. Dessutom finns ett stort antal är sysselsatta med forskning, utbildning eller laboratoriearbete.

Veterinär

Var och hur kan man arbeta som veterinär?

Djursjukvården vad gäller jordbrukets djur sköts av ca två tredjedelar statligt anställda distriktsveterinärer och ca en tredjedel egenföretagare.

Vård av sällskapsdjur och sporthästar bedrivs av veterinärer anställda vid djursjukhus i statlig och privat regi eller i egen praktik.

Veterinärer anställda vid husdjurs- och slakteriföreningar arbetar med bland annat förebyggande djurhälsovård vilket innebär att man ser till att djuren på gårdar som producerar kött och mjölk mår bra.

Veterinärer som arbetar med livsmed­elskontroll, finns främst på slakterier som statligt anställda officiella veterinärer och de har där ansvaret för bland annat köttkontroll och hygien. De har även kontrollansvar för hygienen på många andra anläggningar som har med matproduktion att göra t.ex. äggpackerier, mejerier m.m.

Inom läkemedels och livsmedelsindustrier och vid vissa laboratorier arbetar också veterinärer. De är i regel sysselsatta med forskning och utvecklingsarbete.

De som arbetar vid lantbruksuniversitetet sysslar främst med undervisning och forskning inom områden knutna till djursjukvård och livsmedelshygien.

Administrativt verksamma finns inom flera statliga myndigheter. I varje län finns minst en länsveterinär som har det övergripande ansvaret för allt som har med veterinärer och deras arbete att göra i det länet.

Antalet yrkesverksamma veterinärer är i dag ca 2 500.

Utbildning

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar 220 p (5,5 år). Studiegången är bunden under fem år. Den sista terminen innehåller examensarbete och selektiv fördjupning.

Inriktningar & vidareutbildning

Kurser och specialistutbildningar arrangeras av Sveriges Veterinärförbund och Sveriges lantbruksuniversitet. Förutom dessa finns ett stort antal olika kursgivare.

Här kan du studera

Veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om behörighet i avsnittet “Fakta om högskolestudier”. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!

Utlandsstudier

Om du genomgått en veterinärutbildning i något EU-land kan du arbeta som veterinär inom hela EU-området. Utbildning utanför EU prövas i varje enskilt fall och medför i regel tilläggsutbildning av varierande längd.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Utbildningarna prövas utifrån gällande regelsystem. Jämför ovan.

Lön för veterinärer

Veterinärernas inkomst varierar bland annat beroende på inom vilket veterinärt arbetsområde de arbetar.

En vanlig ingångslön är 28 000–32 000 kr/mån.

Medianlönen alla kategorier är efter 10 år ca 40 000 – 45 000 kr/mån och efter 20 år i yrket så ligger det på ca 45 000 kr/mån upp till 55 000 kr/mån beroende på var du jobbar.

Arbetsmarknaden för veterinärer

För nyexaminerade: Idag stor konkurrens om jobben (det finns fler utbildade än jobb). Det kan vara svårt att få jobb och en varaktig tjänst med relevanta arbetsuppgifter. Förutom de nyexaminerade från Sverige kommer det många från andra EU-länder.

För erfarna: I dag råder det viss brist på veterinärer med viss kompetens och erfarenhet (det finns fler jobb än det finns utbildade).

Bra att känna till om du vill bli veterinär

Jourtjänstgöring kan ingå i arbetet. Du bör inte vara allergisk mot djur. Inom vissa grenar av yrket måste man ha körkort.

Bra länkar

Veterinären.nu
Arbetsförmedlingen

 

Leave a Reply