CV – Att tänka på

cv - att tänka på

När du har skrivit klart ditt CV är det viktigt att läsa igenom det. Kanske be någon annan göra det åt dig och påpeka vad hon/han fick fram av dig eller hur hon/han såg på dig utifrån det skrivna. Stämmer det bra överrens med det du ville säga?

Leave a Reply