Avsnitt 6 av 7
Pågående

Nationella prov Matematik 3

Ett av de bästa sätten att förbereda sig inför nationella prov är att göra gamla prov. Då får man inblick i hur provet går till och hur det är utformat. Det bästa är om man sätter på en timer och ställer in den på provtiden så att man får en känsla av hur mycket tid man har på sig på varje uppgift.

Innehåll Nationella prov

Om provet

Kursproven består av ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov.

Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Muntligt delprov

Det muntliga delprovet (dvs. Del A) kan genomföras från det att skolan får materialet under provperiodens första vecka. Det muntliga delprovet kan genomföras även efter de skriftliga delproven.

Det muntliga delprovet genomförs, främst av tidsskäl, i grupper om tre men maximalt fyra elever. Provtiden för en grupp om fyra elever är cirka 20 – 25 minuter.

Skriftliga delprov

De skriftliga delproven Del B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas att man lägger en längre rast, gärna lunch, mellan Del C och Del D.
Provtiden är 120 minuter för Del B + Del C och 120 minuter för Del D.

Del B

Delprovet består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar. Svaren skrivs i provhäftet.

Del C

Delprovet består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

Del D

Delprovet består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa jämfört med dem som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Eleverna bör därför uppmanas att försöka lösa alla uppgifter.

Gamla nationella prov

Matematik 3b

DelB-Db
Fördjupad uppgift

Matematik 3c

Del B-Dc
Fördjupad uppgift