Eftergymnasial

Här finns information om de olika eftergymnasiala utbildningarna i Sverige. Vanligtvis brukar det i vardagligt tal kallas “att studera vid universitetet” som ett sätt för att vidareutbilda sig efter sin gymnasiegång. Detta stämmer – men det finns FLER vägar än bara universitet, exempelvis:

– Högskolor
– Yrkesutbildning
– Folkhögskola
– Yrkeshögskola/Kvalificerad yrkeshögskola
– Distansutbildning

Läs mer om respektive eftergymnasial utbildning i menyn till höger.

Leave a Reply