Att tänka på

Börja med en kortare kurs

Testa att studera en kortare kurs på distans innan du bestämmer dig för en hel utbildning. Lär känna studieformen och bestäm dig efter mer erfarenhet. Passar detta dig?

Med eller utan möten, samt var?

Ta reda på antalet möten, om de är obligatoriska eller inte. När infaller de och var äger de rum? Bestäm även datum och planera dina studier vid grupparbeten. Ni kanske måste träffas för att lättare kunna samarbeta.

Kostnader

All svensk högskoleutbildning är avgiftsfri. Däremot måste du själv bekosta litteratur, kåravgifter, eventuella resor och övernattningar med mera. Bidrag kan sökas genom CSN.

För dig som ska studera på distans från utlandet

Om du har tänkt läsa på distans från utlandet måste du tänka på följande:

Leave a Reply