Hur går det till?

Ett virtuellt klassrum

Gemensamt för distansutbildning är att du behöver en dator uppkopplat till Internet tillsammans med program såsom ”Blackboard” och ”Fronter”. Dessa bildar ditt klassrum där läraren lägger ut arbetsuppgifter i form av grupparbeten, självstudier och övningar, men även klasslistor och diskussionsforum. Varje kurs har sin egen webbplats. Kommunikationen sker via webbkameror som gör det möjligt för dig att se och höra din lärare och klasskamrater. Du behöver alltså inte resa till skolan.

Olika sorters distansutbildningar

Det finns olika sorters distansutbildning beroende på vad du väljer och hur du vill läsa. Den största skillnaden är var du läser; utomlands eller inrikes. Tentorna som normalt görs på lärcentrum i Sverige, görs istället på svenska ambassaden med uppsikt av tentavakter. Den mindre skillnaden mellan de olika varianterna är att du kan:

  • Läsa en utbildning med frivilliga möten. Mötena består av introduktioner via datorer i lärcentrum med tillgänglig personal och andra studenter. De studenter som väljer att stanna hemma ska få tillgång till informationen via Internet.
  • Läsa en utbildning med obligatoriska möten. Dessa introduktioner är obligatoriska för att klara av kursen. Vid sjukdom kan informationen ges på annat sätt.

Självklart är även tentor obligatoriska! Vakter finns på plats vid provtillfällena.

Lärcentra

De obligatoriska mötena och tentorna sker på lärcentrum. Där finns undervisande personal samt studenter som alla har tillgång till datorer, webbkamera och headset.

Här hittar du ditt närmsta lärcentrum i Sverige. För mer information, kontakta ditt universitet.

Leave a Reply