Folkhögskola

Vill du komplettera dina kunskapsluckor från grundskolan? Kanske skaffa behörighet till ett gymnasium eller högskola? Då passar en folkhögskoleutbildning dig! Folkhögskolorna har många olika utbildningar och ger dig en andra chans att komma in på din drömutbildning!

Vad är en folkhögskola?

Det som utmärker folkhögskolorna är att de utgår från elevernas egna behov, förkunskaper och erfarenheter när de förbereder kurserna. Folkhögskolan anpassar elevens kurser samt kursplan med hjälp av personliga intagningsbrev och samtal med eleverna. Dessutom lägger de ner mycket tid, tillskillnad från andra utbildningar, på diskussioner och ditt aktiva deltagande i grupper. Oftast studerar du i projektform med inslag av både praktik och teori.

Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng, men på vissa av skolornas kurser studerar man faktiskt på en eftergymnasial nivå. Det betyder att även dessa skolor kan ställa krav liknande högskolor/universitet vad gäller grundläggande behörighet.

Vilka studerar på folkhögskolor?

Eftersom det inte finns någon övre åldersgräns varierar åldern från 18 år och uppåt. Skolorna jobbar för att människor med skiftande ålder och bakgrund, ska kunna ta del av varandras åsikter och erfarenheter. Till kurserna brukar du ha förtur om du antingen är äldre eller redan har en tidigare utbildning.

Ansökan

Varje skola ansvarar för sin egen antagning och har egna metoder att välja sina blivande elever. Därför måste du själv ta reda på vad som gäller för din folkhögskola. Ansökningsblanketterna skiljer sig även dem, men de ska finnas att ladda ner på folkhögskolornas hemsidor. Gemensamt är att de vill veta ditt senaste skolbetyg, arbetsintyg, personbevis och ha ett personligt intagningsbrev. Den sistnämnda är viktigast då de ofta väljer sina elever efter hur du är som person. Var också beredd på en intervju!

även sista ansökningsdagen skiljer sig beroende på vilken skola du väljer att söka till. Därför är det viktigt att ta reda på sista ansökningsdatumet! Det finns till och med skolor som har löpande antagning. Det vill säga, ge inte upp för tidigt i tanke på att du har missat en ansökan!

Boende

De flesta folkhögskolor har internat där du kan bo. Vitsen med detta är att de vill skapa en social gemenskap där du även ska spendera tid med andra studerande på fritiden. Internatet är en viktig del i studiemiljön och ger dig en unik chans som få har möjlighet att uppleva!

Vissa folkhögskolor tillåter även att du tar med dig husdjur eller barn till internatet.

Kostnad

Undervisningen på skolorna kostar inget. Däremot behöver de studerande betala en kursavgift, resor, lunch, studiematerial samt eventuella merkostnader. Självklart behöver du betala kost och logi om du väljer internat. Utgifterna varierar mellan skolorna, generellt ligger kostnaderna omkring 4 000 SEK per månad, allt som allt.

Långa Kurser

Långa kurser delas in i ”Allmän kurs” och ”Särskild kurs”. Här nedan kan du läsa om de största skillnaderna mellan dem:

1. Allmän Kurs

Allmän kurs finns på samtliga folkhögskolor och vänder sig till dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Längden på denna kurs varierar beroende på dina förkunskaper och erfarenheter. Vanligtvis tar den mellan 1-4 år att slutföra. Det stora tidsintervallet beror på om du börjar dina studier med respektive utan grundskoleutbildning.

Allmän kurs innehåller ett mycket stort urval av olika ämnen som ger dig möjligheten att få behörighet till högskoleutbildningar. Med andra ord kan du läsa vissa ämnen som gymnasieelever gör. Kursen har ofta en speciell profil vilket innebär att du kan välja inriktning, exempelvis internationella frågor, drama, media, livsåskådning, datakunskap, miljö/natur, idrott med mera. Observera dock att det inte går att få behörighet till alla Sveriges högskolor genom att gå denna kurs! Om du vill få behörighet till fler högskolor kan ett alternativ vara att läsa på komvux. Då hamnar du i den så kallade komvux-kvoten.

2. Särskild Kurs

De flesta folkhögskolor erbjuder också något som kallas ”särskilda kurser”, där den största delen av utbildningen ägnas åt det ämnesområde du valt. Dessa kurser ger dock inte grundläggande behörighet till högskolor, eftersom du inte läser de behörighetskrävande ämnena. Du tänker säkert nu varför man då ska välja en ”särskild kurs” framför en ”allmän kurs”. Men det finns faktiskt fördelar med den särskilda kursen. En fördel kan vara att du kan specialisera dig inom ett specifikt område för att förbereda dig inför en fortsatt utbildning. Många som går dessa kurser väljer även något av ämnesområdena som tidigare varit deras hobby.

De särskilda kurserna kan vara inriktade på:

  • Specifika intresseområden: musik, media, konsthantverk, teater, språk, friskvård, turism med mera.
  • Yrken: utbildning till fritidsledare, behandlingsassistent, journalist, kantor, teckenspråkstolk med mera.
  • Grupper: immigranter, personer med särskilda behov med mera.

Alla de olika ämnesområden bland långa kurser och var de finns, hittar du här!

Andra kurser

Distanskurser

Distanskurser kan passa dig som vill studera på andra tider än dagtid eller kanske hemifrån. Det innebär en större flexibilitet. Distanskurserna skiljer sig från skola till skola. En del sker helt på distans utan möte med lärare, medan andra kräver gemensamma samlingar några gånger per månad. Utöver samlingarna sker kommunikation mellan lärare och elev via Internet och webbkamera. Ytterligare fördelar med distanskurser är att du själv bestämmer när kursen ska börja och dessutom finns all kurslitteratur att hämta via Internet.

Alla de olika ämnesområdena bland distanskurser, hittar du här!

Korta kurser

Det finns korta kurser i en mängd olika ämnen. De allra flesta hittar du i de konstnärliga eller estetiska ämnena. Längden på dessa kurser varierar, men eftersom de inte är särskilt långa brukar det arrangeras flera om året. Observera dock att dessa kurser inte ger grundläggande behörighet till högskolor eftersom det krävs att du studerar en längre tid! Sammanfattningsvis kan man säga att innehållet i dessa kurser är densamma som i de ”längre”. Skillnaden är att informationen är komprimerad och att du inte får behörighet till högskolor.

Alla de olika ämnesområden bland korta kurser och var de finns, hittar du här!

Leave a Reply