Högskola & Universitet

Vad är universitet och högskolor?

Idag är det riksdagen som bestämmer vilka universitet och högskolor som ska finnas. Det är sedan regeringen som får bestämma om de får kalla sig universitet. Skillnaden mellan dessa är att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Mer om nivåerna kan du läsa under fliken Utbildningsnivåer.

Idag får vem som helst kalla sig en högskola eller universitet, men vem som helst får inte utfärda examina på universitets- eller högskolenivå. De som inte har denna rätt ger ofta så kallade diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Skillnaden mellan att få en examen och en diplomutbildning är att det sistnämnda inte är universitets- och högskoleutbildningar. De ger till exempel inte behörighet till mer avancerade högskoleutbildningar. Observera dock att det inte har något med kvalitén på utbildningen att göra!

I stora drag bedrivs mer forskning på ett universitet. Universiteten utfärdar även till skillnad från högskolorna doktorsexaminationer.

Olika sorters högskolor

Statliga högskolor

De flesta universitet och högskolor är ägda av staten, som själva bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas samt hur de ska läggas upp. Därför kan samma utbildningar skilja sig en del beroende på vilken skola du väljer att studera.

Enskilda utbildningsanordnare

Vissa skolor kan drivas av bland annat stiftelser eller föreningar. Exempel på dessa är Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm som alla har ett mycket brett utbud av utbildningar.

Specialiserade högskolor

Några universitet och högskolor är specialiserade inom ett visst område. Detta gäller vissa ekonomiutbildningar och de som utbildar läkare och andra yrken inom vården.

Leave a Reply