Adresser

Här hittar du adresser och telefonnummer till Sveriges högskolor och universitet.

Blekinge tekniska högskola

371 79 KARLSKRONA
Tfn: 0455-38 50 00
Fax: 0455-38 50 57
E-post: registrator@bth.se
Webb: http://www.bth.se

Göteborgs universitet

Box 100
405 30 GÖTEBORG
Tfn: 031-786 00 00
Fax: 031-786 10 64
E-post: info@gu.se
Webb: http://www.gu.se

Högskolan i Kalmar

391 82 KALMAR
Tfn: 0480-44 60 00
Fax: 0480-44 60 32
E-post: info@hik.se
Webb: http://www.hik.se/

Karlstads universitet

651 88 KARLSTAD
Tfn: 054-700 10 00
Fax: 054-700 14 60
E-post: information@kau.se
Webb: http://www.kau.se/

Karolinska institutet

171 77 STOCKHOLM
Tfn: 08-524 864 00
Fax: 08-31 11 01
E-post: info@ki.se
Webb: http://ki.se/

Kungl. Tekniska högskolan (KTH)

100 44 STOCKHOLM
Tfn: 08-790 60 00
Fax: 08-790 65 00
E-post: registrator@kth.se
Webb: http://www.kth.se/

Linköpings universitet

581 83 LINKÖPING
Tfn: 013-28 10 00
Fax: 013-149 403
E-post: liu@liu.se
Webb: http://www.liu.se/

Luleå tekniska universitet

971 87 LULEÅ
Tfn: 0920-49 10 00
Fax: 0920-49 13 99
E-post: universitetet@ltu.se Webb: http://www.ltu.se/

Lunds universitet

Box 117
221 00 LUND
Tfn: 046-222 00 00
Fax: 046-222 47 20
E-post: registrator@lu.se
Webb: http://www.lu.se/

Malmö högskola

205 06 MALMÖ
Tfn: 040-665 70 00
Fax: 040-665 70 10
E-post: info@mah.se
Webb: http://www.mah.se/

Mittuniversitetet

851 70 SUNDSVALL
Tfn: 0771-97 50 00
Fax: 0771-97 50 01
E-post: info@miun.se
Webb: http://www.miun.se/

Mälardalens högskola

Box 883
721 23 VÄSTERÅS
Tfn: 021-10 13 00
Fax: 021-10 13 20
E-post: info@mdh.se
Webb: http://www.mdh.se/

Stockholms universitet

106 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 20 00
Fax: 08-15 95 22
E-post: registrator@su.se
Webb: http://www.su.se/

Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070
750 07 UPPSALA
Tfn: 018-67 10 00
Fax: 018-67 20 00
E-post: registrator@slu.se
Webb: http://www.slu.se/

Umeå universitet

901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 50 00
Fax: 090-786 99 95
E-post: umea.universitet@umu.se
Webb: http://www.umu.se/

Uppsala universitet

Box 256
751 05 UPPSALA
Tfn: 018-471 00 00
Fax: 018-471 20 00
E-post: registrator@uu.se
Webb: http://www.uu.se/

Växjö universitet

351 95 VÄXJÖ
Tfn: 0470-70 80 00
Fax: 0470-832 17
E-post: registrator@vxu.se
Webb: http://www.vxu.se/

Örebro universitet

701 82 ÖREBRO
Tfn: 019-30 30 00
Fax: 019-303 465
E-post: info@oru.se
Webb: http://www.oru.se/
Enskild huvudman

Chalmers tekniska högskola

412 96 GÖTEBORG
Tfn: 031-772 10 00
Fax: 031-772 38 72
E-post: registrator@chalmers.se
Webb: http://www.chalmers.se/

Handelshögskolan i Stockholm

Box 6501
113 83 STOCKHOLM
Tfn: 08-736 90 00
Fax: 08-31 81 86
E-post: info@hhs.se
Webb: http://www.hhs.se/

Högskolan i Jönköping

Box 1026
551 11 JÖNKÖPING
Tfn: 036-10 10 00
Fax: 036-15 08 12
E-post: info@hj.se
Webb: http://www.hj.se/

Lärosäten med rätt att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå

Försvarshögskolan

Drottning Kristinas väg 37
115 93 Stockholm
Tfn: 08-553 425 00
Fax: 08-553 425 98
E-post: exp@fhs.se
Webb: http://www.fhs.se/sv/

Danshögskolan

Box 27043
102 51 STOCKHOLM
Tfn: 08-459 05 00
Fax: 08-459 05 10
E-post: info@danshogskolan.se
Webb: http://www.danshogskolan.se/

Dramatiska institutet

Box 27090
102 51 STOCKHOLM
Tfn: 08-55 57 20 00
Fax: 08-55 57 20 05
E-post: kansli@draminst.se
Webb: http://www.draminst.se/

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-402 22 00
Fax: 08-402 22 80
E-post: registrator@gih.se
Webb: http://www.ihs.se/

Högskolan Dalarna

791 88 FALUN
Tfn: 023-77 80 00
Fax: 023-77 80 80
E-post: registrator@du.se
Webb: http://www.du.se/

Högskolan i Borås

501 90 BORÅS
Tfn: 033-435 40 00
Fax: 033-435 40 01
E-post: registrator@hb.se
Webb: http://www.hb.se/

Högskolan i Gävle

801 76 GÄVLE
Tfn: 026-64 85 00
Fax: 026-64 86 86
E-post: registrator@hig.se
Webb: http://www.hig.se/

Högskolan i Halmstad

Box 823
301 18 HALMSTAD
Tfn: 035-16 71 00
Fax: 035-14 85 33
E-post: registrator@hh.se
Webb: http://www.hh.se/

Högskolan i Skövde

Box 408
541 28 SKÖVDE
Tfn: 0500-44 80 00
Fax: 0500-41 63 25
E-post: info@his.se
Webb: http://www.his.se/

Högskolan Kristianstad

291 88 KRISTIANSTAD
Tfn: 044-20 30 00
Fax: 044-12 96 51
E-post: info@hkr.se
Webb: http://www.hkr.se/

Högskolan på Gotland

621 67 VISBY
Tfn: 0498-29 99 00
Fax: 0498-29 99 62
E-post: info@hgo.se
Webb: http://www.hgo.se/

Högskolan Väst

461 86 TROLLHÄTTAN
Tfn: 0520-22 30 00
Fax: 0520-22 30 99
E-post: registrator@hv.se
Webb: http://www.hv.se/

Konstfack

Box 3601
126 27 STOCKHOLM
Tfn: 08-450 41 00
Fax: 08-450 41 28
E-post: registrator@konstfack.se
studentkansli@konstfack.se för frågor om studier
Webb: http://www.konstfack.se/

Kungl. Musikhögskolan

Box 27711
115 91 STOCKHOLM
Tfn: 08-16 18 00
Fax: 08-664 14 24
E-post: info@kmh.se
Webb: http://www.kmh.se/

Kungl. Konsthögskolan

Box 16315
103 26 STOCKHOLM
Tfn: 08-614 40 00
Fax: 08-679 86 26
E-post: info@kkh.se
Webb: http://www.kkh.se/

Lärarhögskolan i Stockholm har upphört som egen högskola. Från 1 januari utbildar Stockholms universitet blivande lärare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Tfn: 08-16 20 00 (vx)
Fax: 08-16 10 95
E-post: lararutbildningar@su.se
Webb: www.su.se/lararutbildningskansliet

Operahögskolan i Stockholm

Teknikringen 35
114 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-545 810 60
Fax: 08-545 810 61
E-post: registrator@operahogskolan.se
Webb: http://www.operahogskolan.se/

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 89 HUDDINGE
Tfn: 08-608 40 00
Fax: 08-608 40 10
E-post: info@sh.se
Webb: http://www.sh.se/

Teaterhögskolan i Stockholm

Box 10038
10055 STOCKHOLM
Tfn: 08-556 093 00
Fax: 08-702 95 80
E-post: info@teaterhogskolan.se
Webb: http://www.teaterhogskolan.se/
Enskild huvudman

Beckmans designhögskola

Nybrogatan 8
114 34 STOCKHOLM
Tfn: 08-660 20 20
Fax: 08-665 00 87
E-post: info@beckmans.se
Webb: http://www.beckmans.se/

Ersta Sköndal högskola

Box 11189
100 61 STOCKHOLM
Tfn: 08-555 050 00
Fax: 08-555 050 60
E-post: info@esh.se
Webb: http://www.esh.se/

Gammelkroppa skogsskola

Box 64
682 22 FILIPSTAD
Tfn: 0590-910 10, 910 11
Fax: 0590-910 22
E-post: skogsskolan@gammelkroppa.pp.se
Webb: http://www.gammelkroppa.pp.se/

Johannelunds teologiska högskola

Heidenstamsgatan 75
754 27 UPPSALA
Tfn: 018-16 99 00
Fax: 018-169 910
E-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se
Webb: http://www.johannelund.nu/

Röda korsets högskola

Teknikringen
114 28 STOCKHOLM
Tfn: 08-690 01 00
Fax: 08-690 01 90
E-post: info@rkh.se
Webb: http://www.rkh.se/

Sophiahemmet högskola

Box 5605
114 86 STOCKHOLM
Tfn: 08-406 20 00
Fax: 08-10 29 09
E-post: info@sophiahemmethogskola.se
Webb: http://www.sophiahemmethogskola.se/

Stockholms musikpedagogiska institut

Box 26164
100 41 STOCKHOLM
Tfn: 08-611 05 02
Fax: 08-611 52 61
E-post: info@smpi.se
Webb: http://www.smpi.se/

Teologiska Högskolan, Stockholm

Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma
Tfn: 08-564 357 00
Fax: 08-564 357 06a
E-post: ths@ths.se
Webb: http://www.ths.se/

Örebro teologiska högskola

Box 1623
701 16 ÖREBRO
Tfn: 019-30 77 50
Fax: 019-30 77 79
E-post: missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se
Webb: http://www.orebromissionsskola.se/

Enskild huvudman med enbart examensrätt för psykoterapeututbildning

Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi

Sabbatsbergs Sjukhus Box 6401
113 82 Stockholm
Tfn: 08-690 52 60
Fax: 08-690 59 70
E-post: info@cbti.se

Center för kognitiv psykoterapi och utbildning i Göteborg AB

Thorilds gränd 1
442 31 KUNGÄLV
Tfn: 0303-20 75 60
Fax: 0303-20 75 61
E-post: info@cognitivterapi-gbg.se
Webb: http://www.cognitivterapi-gbg.se/

Ericastiftelsen

Odengatan 9
114 24 Stockholm
Tfn: 08-402 17 60
Fax: 08-10 96 91
E-post: mail@ericastiftelsen.se
Webb: http://www.ericastiftelsen.se/

Förbundet S:t Lukas utbildningsinstitut

Box 17240
104 62 STOCKHOLM
Tfn: 08-658 48 84
Fax: 08-669 47 19
E-post: info@st-lukas.se
Webb: http://www.st-lukas.se/

Stockholms akademi för psykoterapiutbildning

Brännkyrkagatan 76
118 23 STOCKHOLM
Tfn: 08-642 10 24
Fax: 08-442 04 41
E-post: info@sapu.se
Webb: http://www.sapu.se/

Leave a Reply