Anmälan

Hur anmäler jag mig?

Det enklaste och snabbaste sättet att anmäla sig är att göra en anmälan via Internet. Det kan du göra här. Där står även hur du ska gå till väga för att skapa ett användarkonto med ett individuellt lösenord. Du kommer sedan att uppdateras med information via din e-mail. Om du inte har tillgång till Internet kan du göra en pappersanmälan. Då behöver du ringa detta nummer; 08-613 99 00, för att sedan få en anmälningsblankett.

Antagningen
833 82 Strömsund

Observera att vissa skolor har egna antagningar. Om du inte hittar skolan i webbanmälningen har de troligtvis en egen antagning. Då måste du kontakta skolan själv via telefon eller e-mail. Adresser hittar du här.

Kan jag ändra anmälningen?

Ja, det kan du. Ända fram till sista anmälningsdagen kan du ändra vad du vill. Efter denna dag kan du inte lägga till utbildningar, utan bara stryka dem du valt. Välj därför så många utbildningar som möjligt!

Om du missar sista anmälningsdagen

Om du skulle missa att välja utbildning kan du alltid göra en så kallad ”sen anmälning”. Då måste du antingen logga in via det konto du skapat på ”studera.nu” eller kontakta universitetet/högskolan skolan via telefon eller e-mail. Adresser och telefonnummer hittar du under fliken Adresser. Nackdelen med att behöva göra en sen anmälning är att du behandlas i andrahand och därmed få sämre chanser att komma in.

Komplettera anmälan

Du kan endast komplettera din anmälan med handlingar som har gjorts efter sista anmälningsdagen och innan sista kompletteringsdagen. På dessa handlingar är det viktigt att du skriver ditt personnummer. Om du skulle skicka in dem sent kommer de endast att räknas med om det finns platser kvar. Observera att du måste skicka dem via post till denna adress;

Antagningen
833 82 Strömsund

Leave a Reply