Antagning och urval

Det är bestämt att utbildningsplatserna ska fördelas på följande sätt:

 • Betygsurval, minst en tredjedel av platserna avsätts till den grupp som söker in på sina betyg.
 • Högskoleprovet, minst en tredjedel av platserna avsätts till dem som söker in på sitt högskoleprovresultat.
 • Särskilda meriter, högst en tredjedel, frivilligt för högskolorna.

Betygsurval

Det kommer att bildas fyra urvalsgrupper:

  • Grupp I — gymnasiebetyg utan kompletteringar (BI):
   I grupp I ingår sökande som söker på sitt gymnasiebetyg, utan kompletteringar.

 

  • Grupp II — gymnasiebetyg med kompletteringar (BII):
   I grupp II ingår sökande med gymnasiebetyg som har kompletterat sina betyg.

 

  • Grupp III — utländska betyg (BIII):
   I grupp III sökande med utländska gymnasiebetyg, med undantag för dem som gått IB, EB, har åländsk gymnasieutbildning eller läst vid Lycée Internationals svenska sektion.

 

  • Grupp IV — folkhögskola (BIV):
   I grupp IV ingår sökande som studerat vid folkhögskola och fått ett studieomdöme.

 

Platserna fördelas efter hur många behöriga sökande som finns i varje grupp. Sedan kommer det att tas bort en tredjedel av platserna i kompletteringsgruppen (Grupp 2), dessa platser kommer att avsättas till direktgruppen (Grupp 1).

När görs urval 1 och när får jag antagningsbesked 1?

Under höstterminen görs de i början av juli och du får besked inom 15 dagar. Under vårterminen görs de i början av december och du får besked inom 15 dagar. Dessa antagningsbesked får du via e-mail eller post. I detta brev står det om du blivit antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen men vill lämna återbud kan du göra det via detta antagningsbesked. Du måste skicka in svaret så fort du kan.

När görs urval 2 och när får jag antagningsbesked 2?

Under höstterminen görs de i början av augusti och du får besked inom 15 dagar. Under vårterminen görs de i början av januari och du får besked inom 15 dagar. Dessa antagningsbesked får du via e-mail eller post. I detta brev står det om du blivit antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen men vill lämna återbud kan du göra det via detta antagningsbesked. Du måste skicka in svaret så fort du kan. Du behöver bara svara på detta brev ifall skolan begär det.

Andra urvalsmetoder

Högskolorna och universiteten kan välja att avsätta en del av platserna på sina utbildningar utifrån andra urvalskriterier än betyg och högskoleprov. Istället kan de ta in studenter på antagningsprov, arbetslivserfarenhet eller andra relevanta kunskaper och erfarenheter.

Reserv

Blir du inte direkt antagen till den högskola du sökt kan du sättas på en reservplats. Då har du chans att bli antagen i andra urvalet.

Statistik

Genom att titta på äldre statistik och intagningspoäng kan du få en uppfattning om vilka betyg som kommer att krävas för respektive utbildning. Kom ihåg att de antagningspoäng och siffror som finns dokumenterade är från det gamla betygsystemet. Läs mer om detta under fliken regler.

Leave a Reply