Bluffskolor

Du måste se upp med vad du anmäler dig till! Det finns nämligen skolor som kallar sig högskolor eller universitet fastän de inte är det. Orden är nämligen inte skyddade begrepp. Försäkra dig därför om skolan är seriös. Dessa skolor ställer oftast inga krav på tidigare studier och säljer falska betygshandlingar. Titta gärna på länken nedan innan du söker in till din skola. Om utbildningen eller skolan inte finns listat där är det troligtvis ett ”bluffuniversitet” eller en ”bluffhögskola”.

Högskoleverkets databas över lärosäten med examensrätter

Lista på icke erkända utbildningsanordnare i Sverige

– Alhuraa University in Sweden
– Scandianavian University of Science and Technology
– Stockholms Fria Universitet

Leave a Reply