Viktiga datum

Här presenteras viktiga datum för de kommande gemensamma antagningsomgångarna. Datumen är preliminära och kan komma att ändras så ta gärna för vana att titta på denna sida då och då. Med sista kompletteringsdag menas att handlingar ska ha kommit in till Antagningen den dagen.

Vänta inte med att skicka in betyg som du redan har, utan skicka dem i samband med anmälan.

Observera att varje universitet och högskola kan genomföra antagning även vid andra tidpunkter. Läs mer på respektive universitets och högskolas webbplats.

Antagning till sommarkurser 2012

 

21 februari: Webbanmälan öppnar på Antagning.se
15 mars: Sista anmälningsdag
April: Kontrolluppgifter
27 april: Antagningsbesked

Antagning till höstterminen 2012

 

15 mars: Webbanmälan öppnar på Antagning.se
16 april: Sista anmälningsdag
8 maj: Sista dag för att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Maj-juni: Kontrolluppgifter
21 juni Sista kompletteringsdag
5 juli: Sista kompletteringsdag för dig som har IB- eller EB-examen, eller avslutar gymnasieutbildning i EU/EES efter 21 juni
12 juli Antagningsbesked med svarskrav
30 juli: Sista svarsdag
6 augusti: Slutgiltigt antagningsbesked

* 8 maj – Sista dag för att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse

Svenska medborgare behöver inte betala anmälningsavgift. Har du svensk personnummer så hämtas uppgifterna om ditt medborgarskap in automatiskt, utan att du behöver göra något.

Om du är medborgare i ett nordiskt land, Schweiz eller i ett EU-land, så behöver du inte heller betala anmälningsavgift. Då måste du däremot skicka in dokument som styrker ditt medborgarskap. Senast 31 oktober ska det ha kommit in till VHS.

Leave a Reply