Yrkeshögskola (YH) & Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Vad är YH & KY?

Dessa utbildningar tillhör de senaste utbildningsformerna med satsning på att täcka det aktuella arbetskraftsbehovet på marknaden, som såklart ser olika ut från år till år. Du praktiserar inför ett yrke med samtida teoriläsningar som direkt efter utbildningen förhoppningsvis ska ge dig jobb. Dessa pålitliga utbildningar skiljer sig från de mer traditionella långsiktssträvande eftersom de garanterar fler jobb inom en snar framtid.

Vad leder utbildningen till?

Den leder till yrkeshögskoleexamen om du genom en YH-utbildning läser ett till två år (ca 40-200 poäng/år). Dessutom kan du genom två till tre års utbildning (ca 40-200 poäng/år) ta en kvalificerad yrkeshögskoleexamen via KY-utbildning. Skillnaden är inte stor mellan KY och YH. KY anses vara en lite finare utbildning på tre år medan YH istället ger dig en snabbare färdigutbildning på två till tre år, dock är de av samma kvalité. Gemensamt är att de leder till ett specifikt yrke som förutses vara i behov inom en snar framtid.

Hur många platser avsätts?

Det är riksdagen som bestämmer hur mycket pengar som avsätts till dessa och därmed hur många platser som ska finnas. Under 2009 satsas 50 miljoner SEK medan de nästkommande två åren investeras ytterligare 200 miljoner SEK. Det är svårt att säga hur många platser detta bidrag leder till. Mycket beror på utbildningarnas kostnader, men högst sannolikt är att det kommer finnas fler platser 2010-11 än idag.

Utbildningsanordnare

Utbildningarna arrangeras både av privata företag och offentliga anordnare såsom högskolor. Som redan nämnt, ges utbildningarna inom de områden där mest arbetskraft behövs. Det kan alltså vara allt från IT-utveckling till trädgårdsmästeri.

Varje anordnare måste dock ha tillstånd från myndigheten för utbildningen. Utan detta tillstånd har företagen varken rätt till statsbidrag eller examensrätt. Därför är det viktigt att du kontrollerar om din anordnare har tillstånd att bedriva verksamheten eller inte.

Myndigheten för yrkeshögskolan

De granskar, ger tillstånd och bedömer i största allmänhet om yrkesutbildningarna täcker arbetskraftsbehovet.

Leave a Reply