Yrkesutbildning

Vad är en yrkesutbildning?

Det är en utbildning som leder till en yrkestitel inom ett specifikt område. Eftersom det finns en mängd olika utbildningar att välja bland innefattar en sådan allt ifrån bartenderkurser på två veckor till längre läkarstudier på upp till sex år. Det finns även möjlighet att läsa vissa utbildningar på distans eller utomlands. Dessa är inte alltid avgiftsfria. Kostanden skiljer sig mycket från skolor och dessutom beroende på vilken sorts utbildning du väljer att läsa. Gemensamt för alla yrkesskolor är att de varvar teoretiska och praktiska moment, där den praktiska delen är dominerande.

Yrkesutbildningen är avsedd både för ungdomar som är på väg in i arbetslivet och för vuxna inom arbetslivet. Vuxna kan studera för samma yrkesinriktade grundexamina som de unga. De har också möjlighet att delta i en yrkesinriktad vidareutbildning (efter den grundläggande yrkesutbildningen).

Utbildningar

Yrkesutbildning anordnas inom följande områden:

  • det humanistiska och pedagogiska området
  • kultur
  • det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
  • det naturvetenskapliga området
  • teknik och kommunikation
  • naturbruk och miljöområdet
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Sök Yrkesutbildning

På dessa länkar hittar du alla Sveriges yrkesutbildningar samt en beskrivning vad de handlar om:

Yrkesutbildningar
Yrkesutbildningar utomlands
Yrkesutbildningar på distans

Skillnaden mellan Y-, KY- & YH-Utbildning

Den största skillnaden mellan yrkesutbildningar och de övriga yrkesförberedande utbildningarna, är att den förstnämnda endast får göras om det finns ett arbetsmarknads-mässigt behov. Det är myndigheten som ska fatta beslutet och anledningen till detta är, som ni kanske förstår, att man vill skapa så många arbetstillfällen som möjligt och minska arbetslösheten.

Att tänka på vid val av Y-utbildning

Det finns flera saker du bör undersöka innan du väljer en utbildning. En av de viktigaste sakerna är att du försäkrar dig om att den håller en viss kvalité. Om utbildningen ges av en institution, det vill säga av en folkhögskola eller liknande, måste den hålla en viss kvalité för att förekomma. Om yrkesutbildningen däremot ges av ett företag, en förening, en privat anordnare eller liknade, måste du kontrollera att den är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida utbildningen ger ett godkänt diplom/examen.

Ett annat uppskattat tips är att ta kontakt med andra studenter som läser/har läst utbildningen. Försök att leta runt på Internet; läs på forum innan du väljer utbildning. Det finns mycket information att vaska fram!

Kostnad

Undervisningen inom yrkesutbildningen är oftast avgiftsfri, men kan kosta upp till flera hundratusen kronor beroende vad det är för slags utbildning. Skolor som går under statlig tillsyn är alltid gratis. Du betalar själv en del av sina studiekostnader, tillexempel läroböcker, arbetsredskap, utrustning och material för eget bruk. Dessa får du självklart behålla efter avslutad utbildning.

Examen

En examen är ett bevis på att du har läst ett ämne till en viss nivå eller att du har genomgått en specifik utbildning. Som vi beskrev tidigare, är det viktigt att kontrollera ifall utbildningen är godkänd av yrkesområdets branschorganisation och huruvida den ger ett godkänt diplom/examen. Om skolan inte ger ut godkända examen är det i stort sett helt onödigt att gå utbildningen!

Gesällprov

Ett så kallat gesällprov är något som kan sökas om du redan är en färdigutbildad hantverkare; frisör, snickare, målare med mera. Genom att klara av detta prov kan du få ett skriftligt bevis på vilka kunskaper du erhållit under din tidigare utbildning eller yrke. Fördelen med provet är att det idag finns många arbetsgivare som kräver att du har avklarat ett sådant prov.

Mer information om gesällprov hittar du här.

Leave a Reply