Behörighet för högskolestudier

När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg du har, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helst vill gå på. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggande behörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet).

Det finns två urvalsgrupper till högskolan; ena gruppen för de som söker direkt med sina gymnasiebetyg och den andra gruppen för de som måste komplettera eller läsa upp sina gymnasiebetyg. Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppen jämfört med platserna för de i direktgruppen.

Grundläggande behörighet

Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet har du med en högskoleförberedande gymnasieexamen. Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha läst kurserna svenska eller svenska som andraspråk 2 & 3 samt engelska 6 (300 poäng) och du måste ha lägst betyg E på dessa kurser.

Områdesbehörighet

(Särskild behörighet) till högskolan. För de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten. Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekurser men kan också handla om arbetslivserfarenhet. Dessa förkunskaper har särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för denna behörighet anges i områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser. Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurser är särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng.

Leave a Reply