Betyg

Betygsskalan

Betyg för godkända resultat betecknas A, B, C, D eller E varav det högsta med A och lägsta med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Vid meritvärdering ges betygen följande värden:

F = 0,0
E = 10,0 (motsvarar G)
D = 12,5
C = 15,0 (motsvarar VG)
B = 17,5
A = 20,0 (motsvarar MVG)

Progressionstabellen

Nivåerna för betygen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga kurser för att avse samma betygssättnig oavsett vilken kurs det rör sig om. Nedan är ett exempel på hur respektive betyg ska uppnås:

Leave a Reply