Meritpoäng

Syftet med meritpoäng är att det ska vara lönsamt för gymnasieelever att läsa fördjupningskurser i språk, matematik och ämnen som är särskilt viktiga för just den sökta utbildningen. Högst kan en sökande tillgodoräknas 2,5 meritpoäng. Högsta möjliga meritvärde är därmed 22,5.

 

Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng

 • Moderna språk steg 30,5 meritpoäng
 • Moderna språk steg 41,0 meritpoäng
 • Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet)

Engelska – högst 1,0 meritpoäng

 • Engelska steg 71,0 meritpoäng

Matematik – högst 1,5 meritpoäng

 • En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
 • Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
 • Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
 • Matematik steg 51,0 meritpoäng (om den sökande inte redan fått 1,0 meritpoäng för kurser i matematik)
 • Matematik specialisering0,5 meritpoäng

Exempel:

  1. Om Matematik steg 4 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5 och 0,5 meritpoäng för Matematik specialisering.

 

  1. Om Matematik steg 3 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 4 och 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5.

 

Leave a Reply