Program

Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. De tolv yrkesprogrammen ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. De sex högskoleförberedande programmen ger en grund för fortsatt utbildning på högskola eller universitet. Det finns också fem introduktionsprogram.

Leave a Reply