Högskoleförberedande program

De sex högskoleförberedande programmen leder till en högskoleförberedande examen.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan. De högskoleförberedande programmen kommer att vara noggrant planerade för att du i så stor utsträckning som möjligt ska få behörighet när du söker till högskolan.

För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier noga. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Leave a Reply