Teknikprogrammet (TE)

–> Mer detaljerad programbeskrivning <–

 

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan.

Du får även högskolebehörighet till fler områden.

 

Inriktningar

  • Design och produktutveckling
   Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

 

  • Informations- och medieteknik
   Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

 

  • Produktionsteknik
   Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

 

  • Samhällsbyggande och miljö
   Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

 

  • Teknikvetenskap
   Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

 

Så är programmet upplagt

På teknikprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och teknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan t.ex. vara ämnen som: arkitektur, bild, biologi, ellära, eventteknik, filosofi, fysik, geografi, historia, hållbart samhälle, medicinsk teknik, nätverksteknik, pedagogik, programmering, psykologi, svenska och webbteknik. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

 

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

 

Gymnasiearbete

I slutet av teknikprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

 

Att tänka på

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det kommer att finns stora behov av att anställa tekniskt utbildade i framtiden, inte bara i Sverige utan även utomlands. Det utbildas alldeles få tekniker och många fler behöver gå tekniska utbildningar framöver. Bäst möjligheter till arbete finns om man vidareutbildar sig på universitet eller högskola, till högskoleingenjör eller civilingenjör. Tillgången på jobb kan svänga mellan olika år vilket beror på hur bra det går för företag att sälja sina produkter, det vill säga konjunkturläget.

 

Förslag på yrken

Nedan hittar du förslag på yrken som kan bli verklighet efter gymnasiet eller vidarestudier. Observera att dessa endast är förslag/axplock på yrken och mest är till för att du ska få en uppfattning om hur din framtid kan se ut.

Arkitekt
Datatekniker
Designer
Fartygsbefäl
Industridesigner
Ingenjör
Ljustekniker
Maskiningenjör
Pilot
Programmerare
Webbdesigner
Verkställande direktör
Byggingenjör

 

Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som gått programmet tidigare gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Andel som studerar eller arbetar:

Studier, områden:

Yrkesområden:


Leave a Reply