Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ett nationellt yrkesprogram (vid synnerliga skäl kan utbildningen erbjudas även behörig elev).

Här ska du som elev få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Det är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år.

Leave a Reply