Yrkesförberedande program

De tolv yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen. På yrkesprogrammen kommer det att ges mer tid för yrkesämnen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på en yrkeshögskola. Du kan också välja att läsa extra ämnen för att studera vidare på högskolan.

Det kommer att vara möjligt att gå ett yrkesprogram som en gymnasial lärlingsutbildning. Även den som gått en lärlingsutbildning kommer att uppnå en yrkesexamen.

För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

För att få en yrkesexamen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. I så fall kan det individuella valet behöva utnyttjas till att läsa teoretiska ämnen. Du kan även behöva utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Leave a Reply