Fordon- och transportprogrammet (FT)

–> Mer detaljerad programbeskrivning <–

 

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen.

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

 

Inriktningar

  • Godshantering
   Du lär dig om godshantering och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lager- och terminalarbetare.

 

  • Karosseri och lackering
   Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

 

  • Lastbil och mobila maskiner
   Du lär dig om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

 

  • Personbil
   Du lär dig om diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker.

 

  • Transport
   Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om fordons funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på fordon.

Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

 

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: fordons- och transportbranschen och fordonsteknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

 

Arbetsformer

Programmet utgår från olika arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du lär dig att välja rätt utrustning och metoder.

 

Gymnasiearbete

I slutet av fordons- och transportprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

 

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

 

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

 

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns ständigt ett behov av att anställa tekniker och mekaniker inom fordonsområdet men också behov av olika slag av fordonsförare bland annat genom att omsättningen av jobb är högre än inom andra områden på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden ser bra ut inom dessa yrken även på några års sikt. Inom flera av dessa yrken måste arbetsgivarna ersätta många som går i pension. Arbetsmarknaden kan variera mellan åren beroende på hur mycket företag och privatkunder efterfrågar dessa tjänster.

 

Förslag på yrken

Nedan hittar du förslag på yrken som kan bli verklighet efter gymnasiet eller vidarestudier. Observera att dessa endast är förslag/axplock på yrken och mest är till för att du ska få en uppfattning om hur din framtid kan se ut.

Billackerare
Bilmekaniker
Flygmekaniker
Fordonsmontör
Lastbilsförare
Maskinförare
Bussförare
Fartygsbefäl

 

Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som gått programmet tidigare gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Andel som studerar eller arbetar:

Studier, områden:

Yrkesområden:


Leave a Reply