Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

–> Mer detaljerad programbeskrivning <–

 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t.ex. restaurang, bageri eller butik.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

 

Inriktningar

  • Bageri och konditori
   Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bagare och konditor.

 

  • Färskvaror, delikatess och catering
   Du lär dig om livsmedel, försäljning, råvaruurval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikssäljare inom färskvaror och delikatess.

 

  • Kök och servering
   – Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kock, servitris eller servitör.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om traditionella och moderna hantverksmässiga metoder, livsmedelsproduktion, matlagning, servering, måltiden som helhet, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. Du lär dig om planering, organisering, ekonomi och företagande. Du utvecklar din förmåga att bemöta kunder och ge service.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

 

Så är programmet upplagt

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: hygienkunskap, livsmedels- och näringskunskap, måltids- och branschkunskap och service och bemötande.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder.

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. Fråga skolan vilka kurser den har.

 

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i yrket under verkliga förhållanden tillsammans med andra. Du får lära dig att samarbeta och möta kunder och gäster. Teori och praktik knyts ihop. Du tränar dig i att ta initiativ, vara flexibel, lyhörd, kreativ och arbeta självständigt. Du får planera, genomföra och kvalitetssäkra arbetet.

 

Gymnasiearbete

I slutet av restaurang- och livsmedelsprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

 

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

 

Lärlingsutbildning

Om skolan erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom programmet kan du välja det. Det innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

 

Att tänka på

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Du har alltid rätt att välja ytterligare en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs inom det individuella valet.

 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Möjligheten till arbete ser olika ut beroende på del av livsmedelsområdet. Bäst möjligheter till arbete finns inom konditori, men även inom charkuteri och styckning finns tämligen bra anställningsmöjligheter. Den mest varierande arbetsmarknaden finns inom företag som producerar livsmedel där det sker ständiga förändringar inom produktionen, till exempel att ny teknik införs, att produktion läggs ner på vissa orter, att produktion flyttar osv. Var medveten om att det kommer att finnas stora skillnader i anställningsmöjligheter

 

Förslag på yrken

Nedan hittar du förslag på yrken som kan bli verklighet efter gymnasiet eller vidarestudier. Observera att dessa endast är förslag/axplock på yrken och mest är till för att du ska få en uppfattning om hur din framtid kan se ut.

Bagare
Bartender
Hovmästare
Kock
Konditor
Konferensvärd
Restaurangbiträde
Servitör

 

Vad gör eleverna efter programmet?

Här kan du se vad eleverna som gått programmet tidigare gör tre år efter avslutade gymnasiestudier.

Andel som studerar eller arbetar:

Studier, områden:

Yrkesområden:


Leave a Reply