Komvux

Ibland händer det att du av någon anledning måste läsa en eller flera kurser efter gymnasiet. Räcker betygen inte till? Saknar din gymnasieutbildning en kurs du nu inser att du behöver? Eller vill du berika ditt liv med kunskap från en viss kurs? Om du känner igen dig, bör du söka till den kommunala vuxenutbildningen; mer känd som komvux. Komvux har utbildningar på gymnasienivå och grundskolenivå.

Den stora skillnaden mellan att gå en kurs på komvux gentemot på gymnasiet eller grundskolan, är att komvux är anpassat för vuxna. Detta innebär färre undervisningstimmar, fler självstudier och mer ansvar. Schemat är mer flexibelt. Du kan välja att läsa på heltid eller deltid, kvällar som nätter. Självklart är det även upp till dig vilka kurser du vill läsa. Du kan välja någon enstaka kurs eller till och med stora delar av din gymnasiala utbildning.

Det finns två olika sorters utbildningar på komvux:

  • Grundläggande utbildning
    Denna vänder sig till dig som vill läsa kurser på grundskolenivå.
  • Gymnasial vuxenutbildning
    Här kan du läsa kurser på gymnasienivå vilka ger samma behörighet till fortsatta studier som gymnasiekurser.

Behörighet till högskola

Den grundläggande behörigheten består av ett antal kurser som du måste ha läst och vara godkänd inom för att få söka till högskolan. Saknar du dessa krav kan du läsa den grundläggande utbildningen på komvux.

Många högskolor kräver dock särskild behörighet. Denna består av ett antal kurser som högskolan själv sätter som krav. Det är vanligt att läsa en kurs på komvux för att just få denna särskilda behörighet en viss högskola kräver.

Du kan läsa mer om behörighet här.

Att höja betyg på komvux

Många kommuner tillåter inte längre studerande som redan har läst en kurs delta på nytt i själva undervisningen. Det innebär att det enklaste sättet att höja dina betyg är att studera på egen hand och sedan göra en prövning. Denna prövning består både ett muntligt och ett skriftligt test beroende på vilken kurs det är. Du studerar alltså själv och anmäler dig till prövningen när du känner dig redo. Komvux kan ta betalt för prövningar, maxavgiften är 500 kr. Viktigt att komma ihåg är att du inte har rätt till studiemedel när du pluggar på egen hand inför en prövning.

Att höja dina betyg på komvux kallas för att konkurrenskomplettera och delas in i två olika kategorier:

  • Utbyteskomplettering innebär att du läser upp ett betyg i en kurs som du redan har godkänt inom. Lyckas du höja ditt betyg kommer det nya betyget att räknas in i jämförelsetalet.
  • Att tilläggskomplettera innebär att du läser kurser som du aldrig tidigare läst och därför saknar betyg inom. Om betyget du får i kursen höjer ditt jämförelsetal kommer det att räknas med, annars inte.

Viktigt att påpeka är att du från och med hösten 2010 tillhör en egen urvalsgrupp om du på något sätt konkurrenskompletterar dina betyg. Denna urvalsgrupp kommer att få färre högskoleplatser än den urvalsgrupp som söker direkt från gymnasiet. Med andra ord ska hålla dig borta från komvux om du planerar att söka till högskolan.

Vem får söka till komvux?

Den grundläggande utbildningen får du söka om du är över 20 år och behöver de kunskaper som grundskolan erbjuder. Här är alla med behov garanterade en plats. Den gymnasiala vuxenutbildningen kräver att du är över 20 år eller har slutfört en minst treårig gymnasieutbildning. Det finns en risk att antalet platser är begränsade. Du som anses ha störst behov och är mest motiverad av utbildningen har förtur.

Hur söker jag?

Det lättaste sättet att söka till komvux är att vända dig till din kommun. Gå in på din kommuns hemsida och sök efter komvux för att få all information om vilka kurser som erbjuds och hur du går till väga för att anmäla dig till dem.

Leave a Reply