Andra tips

  • Tänk på att det inte bara är betyg som räknas utan att även andra personliga kvaliteter spelar in i intagningsprocessen. Det är därför svårt att veta vad just den skolan prioriterar och därmed hur svårt det är för dig att komma in.
  • Börja i riktigt god tid. Både uppsatsskrivning och förberedelser för test tar lång tid.
  • Begränsa antalet skolor du söker till så att du inte tar på dig för mycket. Amerikanska SYO-konsulenter rekommenderar maximalt tio medan svenska rekommenderar upp till fem skolor. Det kan vara smart att ha en skola där man vet att man har stor chans att komma in. Tänk dock på att även den måste vara en noggrant utvald skola som du tycker om.
  • Både Viktor Rydbergs gymnasium och Enskilda gymnasiet har förberedande kurser för SATs och lärarna där är ofta villiga att ge privatlektioner mot betalning. För mer information kontakta respektive skola.
  • Det kan vara skönt att ha skickat in sina ansökningar innan jullovet så att man får ledigt då.
  • På Fulbright Commissions kontor finns det många böcker som på olika sätt berättar om och jämför skolor.


Leave a Reply