Kostnader och stipendier

När man söker till College är det viktigt att vara medveten om att de i USA inte har samma system som här i Sverige. I Sverige är även högre studier gratis, det är de inte i USA. I USA kan college kosta uppemot 60.000$ per år om man går på ett toppcollege. Men det finns college (oftast delstatliga) som kostar ner emot 4000$ per år. I de här priserna ingår kursen, boende och mat. Det som inte ingår är bland annat kurslitteratur.

Kostnader som tillkommer under själva ansökningsprocessen är kostnader för de olika test bland annat SAT’s som många skolor kräver vid ansökan. SAT’s kostar ca 70$ med tillägg för subject tests. Vill man göra TOEFL så kostar även det ca 225$. Sedan kostar även själva ansökan. Hur mycket den kostar beror på vilken skola man söker till men ligger på mellan 35 och 75$.

För att minska sina kostnader när man väl kommit in är stipendier ett bra alternativ. Man kan söka stipendier och kostnadsunderlättande direkt från skolan man söker till eller så kan man söka från företag, organisationer och privatpersoner. Söker man så kallade ”financial aid” från skolan krävs dock ett officiellt bankbrev som bekräftar behovet av finansiellt stöd. Man kan även tillägga att en ansökan om kostnadsunderlättande ses som en del av ansökningsprocessen för internationella elever och ofta gör det svårare att komma in. Till undantagen hör bl.a. Georgetown University och Tufts University, dessa skolor är så kallade ”need-blind colleges”. Det betyder att de inte räknar in ett behov av finansiellt stöd i ansökningen.

Om man utövar någon sport kan man höra sig för om det kan ge ett stipendium. Man kan även tillägga att Villanova University i Pennsylvania har ett speciellt stipendium reserverat för svenskar och att det troligen finns flera skolor med liknande stipendier (förmodligen i Minnesota där det bor många svenskättlingar).

Det finns några olika sätt att få scholarship på och här är några av dem:

  1. Vara elitidrottare i någon sport
  2. Ha mycket bra betyg i skolan
  3. En kombination av att vara bra på en idrott och bra i skolan

Om skolan är godkänd av det svenska högskoleverket finns också en möjlighet att få ett månatligt bidrag från CSN (Centrala Studienämnden) på drygt 2500kr samt studielån.

Leave a Reply