SAT – Scholastic Assessment Test

SAT är den amerikanska motsvarigheten till högskoleprovet och används av college som ett mått på ungefär hur väl du kommer klara av just den skolans nivå när det gäller läsförståelse, skrivning och matematik. Provet tar totalt 3-4 timmar att göra och du kan göra det sex gånger/ år i Sverige. Du kan göra det obegränsat många gånger och ett tips från oss till dig är att börja tidigt. En bra strategi är att göra testet för första gången i början av tvåan då du är mogen kunskapsmässigt för testet. Att börja så tidigt ger dig också många möjligheter att nå din topprestation inför intagningen till universitet i USA. På många universitet är det möjligt att använda sig av ens bästa resultat inom respektive delar av SAT testet från olika prov. Om du lyckas med mattedelen vid första provtillfället och läsförståelsen andra provtillfället kan du alltså ofta slå ihop de två delarna från de olika proven för att uppnå ett bättre resultat. Detta är också en anledning till att börja tidigt så att du kan hinna med så många prov som möjligt. Provet kostar totalt 71 dollar vilket kan tyckas vara ganska dyrt, men i större perspektiv så kan de flesta troligen enas om att det är värt det. Det är gratis att skicka in sitt resultat till fyra universitet men om du vill skicka in resultatet till fler än fyra skolor måste du betala 10 dollar för varje skola efter den fjärde skolan.

Hur pluggar jag till SAT provet?

SAT provet bygger på tidigare kunskaper som till exempel problemlösning samt kritiskt tänkande. Detta kan låta ganska så flummigt men det finns en närmast obegränsad mängd olika böcker som innehåller information angående SAT provet. Personligen tycker vi att det bästa sättet att plugga inför SAT är att göra SAT övningsprov. Det är då viktigt att göra övningsprovet på originaltid eftersom tidsbegränsningarna oftast är det svåraste på SAT provet.

SAT subject test

Du kan också välja SAT subject test vilka är ett test som testar kunskaper i betydligt smalare ämnen. Här kan du välja vilket ämne du själv vill ha prov på. Dessa ämnen kan du välja mellan:

Alla SAT subject test pågår i en timme och proven är uppdelade i frågor med flera svarsalternativ. Det är viktigt att innan du gör ett prov får reda på vilka kunskaper som krävs för att lyckas bra på just det provet. Ett exempel på detta är att du bör ha läst trigonometri (Matte D) för att lyckas på matematik nivå 1.

Hur pluggar jag inför SAT subject test?

Det är mycket svårt att plugga inför SAT subject test eftersom frågorna bygger på kunskaper du har fått genom hela din skolgång. Ett sätt att plugga inför dessa prov är dock att göra övningsprov inom ämnet i fråga.

Hur mycket kostar det?

Att registrera sig för SAT subject test kostar 20 dollar. Om du väljer språkprov med hörförståelse kostar det 20 dollar extra och för alla prov läggs det till 9 dollar extra. Om du tar provet utanför USA läggs det på ytterligare 26 dollar.

Leave a Reply