Plus i kanten

  • Volontärarbete
  • Aktiviteter med ansvar/ansvarsfulla positioner
  • Sport
  • Talanger
  • Priser och utnämningar
  • Internationell bakgrund, pratar flera språk eller har bott/studerat utomlands
  • Sommaraktiviteter som speglar dina intressen och ger meriter
  • Engagemang i skolan även utanför klassrummet, till exempel elevråd, Europeiska ungdomsparlamentet
  • Utnyttja kontakter på skolorna du söker till
  • Direkt nedstigande familjemedlemmar så som far- och morföräldrar, föräldrar eller syskon har gått på skolan


Leave a Reply