Rekommendationsbrev

De flesta Amerikanska skolor vill ha brev från två av de lärare som har haft dig minst ett år av gymnasietiden. I brevet ska läraren berätta hur eleven i fråga är som person, om han är aktiv på lektionerna med mera.

Vad kan lärare skriva om?

Akademiskt

-Analytisk förmåga
-Originalitet/kreativitet
-Problemlösning
-Kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig)
-Språkfärdighet
-Medverkan i klassdiskussioner

Ledarskap

-Förmåga att organisera
-Respekt för andra
-Förmåga att motivera andra

Karaktär

-Motivation
-Självständighet
-Ansvarstagande
-Målmedvetenhet
-Social förmåga
-Potential för utveckling
-Disciplin

Övrigt

-Konstnärlig talang
-Musikalisk talang
-Atletisk talang
-Färdighet i främmande språk
-Övriga nämnbara talanger

Leave a Reply