Studiehjälp och bidrag

Är du under 20 år och ska studera på gymnasienivå i ett land utanför Norden, kan du ansöka om studiehjälp. Hjälpen består främst av bidrag. Därtill kan även ett resebidrag tillfalla personer som regelbundet måste ta allmänna transportmedel minst 6 km till skolan. Även ett inackorderingstillägg kan förekomma (observera att du inte kan få inackorderingstillägg samtidigt som resebidrag). Däremot kan ett extra tillägg tillfalla familjen beroende på inkomst.

 

Du kan alltså få studiehjälp om:

  • du studerar utanför Norden.
  • du är svensk medborgare.
  • du varit folkbokförd i Sverige de senaste två åren innan utlandsstudierna börjar.
  • du studerar på heltid.
  • du studerar under minst tre månader.
  • du läser en motsvarande eller liknande utbildning som inte finns i Sverige (därför får inte du studiehjälp för exempelvis High School i USA). Däremot får du bidrag för UWC-skolorna.
  • utbildningen är tydligt inriktad mot ett visst yrke eller en viss bransch.
  • din utbildning är på gymnasienivå och godkänd av CSN. Kontakta dem för att ta reda på om din utbildning är godkänd.

Hur ansöker jag bidrag?

De olika bidragen har olika namn såsom ”ansökan om studier utanför Sverige”, ”ansökan om extra tillägg” samt ”ansökan om bidrag för dagliga resor”. Dessa är olika blanketter som måste fyllas i var för sig. Observera att du inte kan ansöka om inackorderingstillägg samtidigt som resebidrag.

Kontakta CSN för studiehjälp och bidrag.

Leave a Reply