Fyr_skärgård

DTK

DTK-delen på högskoleprovet testar helt enkelt din förmåga att avläsa diagram, tabeller och kartor. Du får exempelvis en karta och ska svara på två uppgifter som hör till den.

Högskoleprovet (DTK) – Matematiska förkunskaper

Förutom att kunna avläsa diagram, kartor och tabeller bör du i denna del vara duktig på att uppskatta, nedan beskrivs matematiska förkunskaper som är bra att ha:

  • Andelar och procent, smart att lära sig hur många procent (1/2),(1/3),(1/4),(1/5),(1/6), (1/7), (1/8), (1/9) och (1/10) är utantill.
  • Addera tal, om du ska addera många stora tal är det smart att titta på svarsalternativen. Om alla har olika sista siffra räcker det med att addera ihop alla dina tals sista siffror och inse att summans av alla talens sista siffra ska stämma överens med svarets sista siffra.
  • Multiplikations- och divisionsavrundningar. 19×21 är ungefär lika med 20×20 och 1854/7983 är ungefär lika med 2000/8000 alltså 2/8. Viktigt att man känner sig trygg i dessa avrundningar då svarsalternativen ofta är (1/3), (2/5) och så vidare. Det gäller att uppskatta och hamna så nära rätt svarsalternativ som möjligt.

Högskoleprovet (DTK) – Smarta tips

  • Bli van vid de olika sorters tabeller, diagram och kartor som finns och lär dig hur du ska läsa av dem. Kolla på uppgifter från gamla högskoleprov!
  • Kasta dig inte direkt in i exempelvis tabellen. Informationen du söker finns ibland vid sidan av tabellen eller längst ner i den. Det kan exempelvis vara genomsnittsvärden, totala antal mm.
  • På denna del finns ingen allmängiltig lösningsteknik då uppgifterna kan vara så olika beroende av vilken sorts information du får. Försök alltid hitta den snabbaste och enklaste lösningen, många uppgifter är luriga och lätta att slösa alldeles för mycket tid på.
  • Informationen du får är ofta på ämnen som är väldigt konstiga och du kommer ofta känna att du inte kan någonting om ämnena. Häng inte läpp för det! Det enda du behöver kunna är att läsa av informationen (diagrammet, tabellen eller kartan).
  • Kolla upp vilka enheter som finns i informationen, ibland ska du exempelvis jämföra information i två tabeller och då har de två tabellerna ibland olika enheter för att lura dig. Gå inte ner i denna onödiga fallgrop.
  • Titta på svarsalternativen hur noggrant du behöver läsa av informationen. Om det är stor skillnad mellan svarsalternativen räcker det med en ungefärlig uppskattning, medan mindre skillnader kräver mer noggranna mätningar och beräkningar.
  • Använd linjal för att göra bra avläsningar i diagrammet och kunna mäta sträckor på kartor. Markeringspenna används för att snabbt hitta och kunna jämföra värden i stora tabeller.

Ett mer generellt tips att ha i tanke under högskoleprovet är att använda miniräknaren så lite som möjligt i vardagen. Detta gör att du automatiskt tränar upp din förmåga att uppskatta och gör att du löser uppgifterna mycket snabbare.

Lär du dig dessa saker är du snart en DTK-mästare!

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+