NOG

NOG delen är en matematisk del på högskoleprovet som testar ditt logiska tänkande. Uppgifterna är utformade så att du får en fråga och sedan två fakta. Du ska inse hur du med så lite fakta som möjligt kan lösa uppgiften.

Högskoleprovet (NOG) – Matematik som alltid kommer på provet

 • Att ställa upp ekvationer. Exempel: Vi har x vitsippor och tre gånger så många gullvivor. Då är 3x = y, där y är antalet gullvivor.
 • Procent, viktigt att veta att andel=del/helhet och att förändringen = slutvärdet/ursprunget. Exempel: Om en piggelin först kostar 6 kr och sedan höjs priset till 9 kr är förändringen = 9/6 = 1,5. Priset har ökat 1,5 gånger, alltså 50 %.
 • Olikheter, om x+10<38 så är x<28. Ekvationer med olikhetstecken löses precis på samma sätt som ekvationer med likhetstecken.
 • Kunna alla grundregler om vinklar.
 • Sträcka, hastighet och tid. Sträckan = hastigheten gånger tiden (s = vt), bekanta dig med detta samband så blir det inga problem.
 • Geometri, du ska kunna räkna ut areor, omkretsar och radier. Det kan komma cirklar, trianglar, kvadrater, rektanglar, parallellogram med mera. Du bör även ha koll på volymberäkningar av klot, koner, kuber och rätblock. Pythagoras sats är också bra att kunna.
 • Index, används ofta för prisutveckling. Då sätts vanligtvis index till 100 för första tidpunkten och om index 10 år senare är 120 så har varans pris ökat med 20 %.
 • Sannolikhet = (antal gånger resultat inträffar) / (antal gånger resultat inträffar + antal gånger resultat inte inträffar). Du ska även veta att sannolikheten att slå en sexa är 1/6 och att sannolikheten att slå två sexor på rad är (1/6) x (1/6) = (1/36).
 • Linjära funktioner, veta att y = kx + m där k är linjens lutning och m är det y-värde där linjen korsar y-axeln. x och y är koordinater i x- och y-led. Om vi har två räta linjer y1 och y2 så skär de varandra i punkten där y1 = y2. Om du ska beräkna den räta linjens ekvation behöver du två informationer, då du har två okända (k och m).
 • Medelvärde och median, kunna skillnaden mellan dessa. Medelvärde = (summan av alla värden) / (antal värden). Median är talet i mitten om man radar upp alla tal i storleksordning, vid jämnt antal tal är medianen medelvärdet av de två mittersta talen.

Högskoleprovet (NOG) – En bra lösningsteknik

 • Titta enbart på första informationen och undersök om denna räcker för att lösa uppgiften.
 • Titta enbart på andra informationen och se om denna räcker för att lösa uppgiften.
 • Kombinera de två informationerna och se om det går att lösa uppgiften.

Om enbart (1) fungerar svara A

Om enbart (2) fungerar svara B

Om enbart (3) fungerar svara C

Om (1) och (2) var för sig fungerar svara D

Om varken (1), (2) eller (3) fungerar, svara E.

Högskoleprovet (NOG) – Några smarta, enkla tips

 • Lös aldrig uppgifterna, du ska bara ta reda på om de går att lösa.
 • Uppgifterna ska lösas med så lite information som möjligt. Om flera svarsalternativ passar in ska du svara med det alternativ som använde så lite information som möjligt. Om uppgiften exempelvis både kan lösas med informationerna var för sig och genom kombination ska du svara D, genom informationerna var för sig.
 • Läs uppgifterna noggrant, ibland är de lurigt formulerade för att man i stress ska missa småsaker.
 • Gör många NOG-uppgifter hemma, genom att öva på tidigare övningar av högskoleprovet här på StuderaSmart. Lär du dig metoden och behärskar matematiken ovan så kommer NOG-delen att gå bra.
 • Ha koll på tiden, du har i snitt 2 minuter och 15 sekunder per uppgift. Det är relativt gott om tid men fastna aldrig. Hoppa hellre över och återkom till svåra uppgifter om du har tid.
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+