Anmälan

till nästa högskoleprov, öppnar om...

  • Anmälan till högskoleprovet sker smidigast på nätet. Anmäla dig HÄR.
  • Anmälan till högskoleprovet kostar 450 kronor.

Viktigt att tänka på vid anmälan​

Anmälningsavgiften går inte att få tillbaka om du inte kan komma till provet. Detta försvaras med att kostnader uppkommer från den stund du anmäler, eftersom att lokaler måste hyras, prov tryckas, övervakare anställas, osv.

Giltighet

Provresultatet är giltigt i fem år.

Utökad provtid

Du som är dyslektiker gör samma prov som alla andra, men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

Det är angeläget att funktionshindrade i så stor utsträckning som möjligt deltar i provet på samma villkor som andra deltagare. Provets utformning begränsar dock dessa möjligheter.

Om du som provdeltagare på grund av ett funktionshinder behöver speciella arrangemang (till exempel extra belysning eller en mindre skrivsal) vid provtillfället bör högskoleenheten försöka ordna detta. Kontakta den högskola där du ska skriva provet och fråga vad de kan göra för just dig. Det är dock inte säkert att alla önskemål om anpassning kan tillgodoses.

Vem kan ge mig ett intyg?

  • En intygsgivare som Universitets- och högskolerådet (tidigare Högskoleverket) har godkänt
  • Legitimerad logoped

Intyg från godkänd intygsgivare

Du måste ha ett särskilt intyg på att du har dyslexi och att en längre provtid skulle förbättra dina resultat på provet. Intyget ska vara skrivet på svenska och följa Högskoleverkets/Universitets- och högskolerådets mall. Du kan använda ditt intyg vid varje tillfälle du tänker anmäla dig till högskoleprovet.

Andra intyg
Mall för intyg om dyslexi till intygsgivare

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+