Anteckningsteknik

Anteckningsteknik går ut på att skapa och skriva så att du på ett enkelt sätt kan komma ihåg vad du lärde dig på din senaste lektion. Det gäller att dina anteckningar ”återskapar” informationen och påminner dig om det nödvändigaste. Du ska i denna del få lära dig om nyckelordsanvändning, mindmapping och att vanliga stödord bör användas på rätt sätt. Alla hjärnor är unika och likaså deras sätt att samla information. Därför kan endast du avgöra vilken metod som passa dig bäst. Kanske lämpar sig en mindmap bättre vid idéer och sammanfattning, medan nyckelord bättre vid föredrag? Det vet endast du!

Anteckningsteknik – Nyckelord

Nyckelord som Anteckningsteknik kan jämställas med ett föredrag då du använder dig av stödord för att komma ihåg det du ska säga om ett specifikt område. Egentligen finns det två olika sorters nyckelord: de minnesframkallande och de kreativa. De minnesframkallande ska ha ett självklart syfte medan de kreativa ska trigga idétänkandet. Exempelvis:

”Den röda bilen kraschade rakt in i lyktstolpen. Föraren blev väldigt rädd.”

 • Minnesframkallande nyckelord på denna historia skulle kunna vara: bilkrasch och lyktstolpe. De minnesframkallande nyckelorden är inte fantasilockande. De begränsar fantasin till att det handlar om en bilolycka och en lyktstolpe. De flesta skulle nog gissa på rätt handling utan att ens ha läst texten. Dessa begränsade och informativa nyckelord ökar därför chansen för dig att komma ihåg din redovisning.

 • Kreativa nyckelord på denna text skulle kunna vara: röd bil och rädd.
  Notera att man vid de kreativa nyckelorden kan tänka sig vilken historia som helst där en rädd förare i en röd bil har huvudrollen. Ordet rädd kan antyda att det kan handla om en biljakt. En rädd förare som blir jagad av ett gäng som vill honom/henne illa. Dessa kreativa nyckelord kan alltså användas till att skapa en ny underhållande historia men de är helt usla om du ska minnas någonting.

Anteckningsteknik – vanliga anteckningar

Många har en tendens att anteckna för mycket då de tror att hjärnan behöver alla ord för att förstå sammanhanget. Resultatet blir oftast långa stödord i en sorts uppsatsform. Men detta är ingen bra Anteckningsteknik. Här kommer de två vanligaste felen vi gör. Tänk efter om du gör något av nedanstående fel när du antecknar. Du kommer att spara mer tid än du tror på att lära dig anteckna mer kortfattat och relevant:

 • 90 % av de ord som vi antecknar är helt onödiga för att minnas. Vi skriver helt enkelt för mycket. Vi skriver så många ord att det blir svårt för hjärnan att hitta de relevanta orden. Det blir på så sätt svårare att lära sig det viktigaste fastän anteckningarna är mer utförliga.
 • Vi markerar inte de viktiga orden i anteckningar vilket gör att det bli svårt att hitta dem när vi senare repeterar.

Mindmapping

En annan Anteckningsteknik som blir alltmer populär är mindmapping. Denna teknik går i stora drag ut på att du börjar från mitten av sidan där du skriver ämnet för dina anteckningar. Du drar sedan sträck i alla möjliga riktningar till ord som hjälper dig att komma ihåg saker om texten du läst. Till slut har du över hela papperet bildat ett träd med grenar som alla handlar om huvudämnet i mitten.

Det finns en rad fördelar med denna metod framför ”vanlig” Anteckningsteknik

 • Din hjärna får arbeta helt fritt utan regler eller begränsningar.
 • Det blir lättare att se det som är relevant eftersom det kommer att hamna närma huvudordet.
 • När allt kopplas ihop med linjer blir det lättare att se sambanden mellan olika nyckelord vilket ger en ökad förståelse.
 • När du gör en bild av anteckningarna aktiverar du båda hjärnhalvorna vilket gör att du upplever det som roligare att plugga.

För att maximera nyttan av en mindmap gäller det att följa vissa grundregler

 • Använd alltid stora bokstäver, mindmappen ska vara lättolkad även när du går tillbaka till den för repetition.
 • Skriv endast ett ord per ring/gren/plats. Det ger större fantasimöjligheter och färre begränsningar.
 • Tänk aldrig för mycket på var orden ska placeras eller hur mindmappen ska se ut. Följ varje impuls för att inte stoppa fantasin någonting. Hjärnan genererar idéer snabbare än du tror och du kan lätt missa några om du stannar upp och tänker hur du ska placera idéerna.
 • Det är viktigt att du har stora papper när du gör mindmappar så att du inte riskerar att det blir trångt och svårtolkat.

Nu har vi i denna del gått igenom både nyckelordsanvändning och mindmapping och det är viktigt att förstå att det ibland är väldigt bra att använda vanliga anteckningar också. Alla hjärnor är unika och deras sätt att ta in information är också unikt. Därför går det inte att säga vilken Anteckningsteknik just du ska ha men det bästa sättet att ta reda på det är att prova många olika. För de flesta kommer dock en mindmap vara bäst i vissa situationer till exempel när ett föredrag ska planeras eller när man vill ha idéer. I andra situationer kommer vanliga anteckningar att vara det optimala.

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+