MEK

MEK (meningskomplettering) är också ett nytt påhitt som tillkom till högskoleprovet hösten 2011. Grundidén är att man ska förstå orden i sitt sammanhang och frågorna är designade så att du får en liten text med en eller flera luckor. Sedan ska du välja rätt ord som passar in i luckorna. Denna del av högskoleprovet har 20 uppgifter och du förväntas lösa dessa på 16 minuter, så som vanligt är det snabba puckar som gäller!

Högskoleprovet (MEK) - två uppgifter

Det finns egentligen två typer av uppgifter inom MEK, högskoleprovet; en typ som testar din ordförståelse och en typ som testar din läsförståelse. Den första typen är lite trist på så sätt att det enbart gäller att förbättra sitt ordförråd för att lyckas – vilket man gör bäst via att läsa böcker. Du kan läsa mer om att förbättra ordförrådet HÄR. De uppgifter som snarare testar din läsförståelse är lite roligare för dessa kan man tjuva lite på och få rätt utan att egentligen förstå exakt vad ordet man ska sätta in betyder.

En uppgift inom MEK från högskoleprovet hösten 2011 som testar ordförrådet direkt:

Exempel 1

”Vintermörkret sänker sig över stadsdelen Hillbrow i Johannesburg där tre gatubarn gör sina läxor i ljuset från ett skyltfönster. En av dem kastar en _________ blick på mig, tvekar och förklarar sedan att de inte längre pratar med främmande vita personer.”

A) förstulen
B) förvuxen
C) förgäten
D) förflackad

Lösning

Här måste man nästan veta vad svarsalternativen betyder. Det verkar som vi söker ett ord som är synonymt med osäker eller smygande. Vilka av svarsalternativen verkar betyda ungefär det?

Du börjar med att titta på om du kan räkna bort något av svarsalternativen. I detta fall är det nog inte så svårt att se att förvuxen inte passar in. Men bland de andra tre måste man nästan veta vad de tre orden betyder (ja, trist) men så är det.

I detta fall passar förstulen bäst som betyder smygande eller omärklig. Förgäten betyder glömd och förflackad betyder bagatelliserad (att man säger att något är mindre allvarligt än det är).

Svar: A

Aja, nu går vi till en uppgift inom MEK där man inte behöver förstå ordets innebörd, utan bara hur det används.

Exempel 2

Enligt de nya reglerna betalar arbetsgivaren 15 procent av sjuklönen efter de första två veckornas sjukskrivning. När beslutet kom om denna så kallade medfinansiering startade en _________ debatt, och fortfarande får _________ arbetsgivare i olika läger att _________.

A) hätsk – reformen – resa ragg
B) saklig – resolutionen – slå på stora trumman
C) het – reglerna – hugga i sten
D) intensiv – lagförslaget – två sina händer

Lösning

Vi börjar med att titta på vilken känsla texten inger. Uttrycken ”så kallade” och ”i olika läger” ger intrycket att det är ganska dålig stämning. Om vi tittar på första ordet i de fyra svarsalternativen och ser att tre av orden tyder på detta, nämligen hätsk, het och intensiv. Saklig passar dock inte så väl in i den stämningen och därför kan man misstänka att alternativ B inte är rätt.

Om vi går vidare till det andra alternativet så kan i se att reformen (A) och reglerna (C) passar in ganska bra. Resolution (B) passar in sådär eftersom vi inte använder resolutioner i Sverige, och det mer kan liknas vid grundlag. Lagförslaget (D) passar inte alls in eftersom det inte handlar om ett lagförslag utan om en lag som redan trätt i kraft.

Inför sista ordet har vi alltså enbart alternativen A och C som passar någorlunda bra. Då ska vi alltså välja mellan att resa ragg (A) och hugga i sten (C). Hittills har vi alltså en het/hätsk debatt. Reglerna/Reformen får arbetsgivare i olika läger att resa ragg/hugga i sten. Att ”resa ragg” betyder ungefär bli uppretad medan ”hugga i sten” betyder att misslyckas. I detta fall passar således resa ragg (A) bäst.

Svar: A

MEK är lite klurande som ni ser men det bästa sättet att bli bra på den här delen är som sagt att läsa mycket och göra många uppgifter. Dessutom kan du ha nytta av vår information om högskoleprovet inom: ORD och Läs.

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+